Mokymo programų įgyvendinimo planas

2018/2019 m. m. mokymosi krūvių optimizavimo planas

Veiklos kokybės įsivertinimas

VTVŽŪM profesinio mokymo veiklos kokybės įsivertinimas

2019/2020 m. m. vykdomų mokymo programų įgyvendinimo (ugdymo) planas

Krizių valdymo planas