Veiklos planavimas

Šioje skiltyje pristatome mokyklos veiklos planus:

Mėnesio planas

Mokymo programų įgyvendinimo planas

Finansinės ataskaitos