Profesinis ugdymas

 • Rugsėjo 4 dieną natūralios kosmetikos gamintojų programos mokinės su vyr. mokytojomis Janina Veličkiene, Jolita Savickiene ir Kristina Valūniene lankėsi Levandų uoste. Viešnagės tikslas – susipažinti su natūralios kosmetikos gamintojo profesija. Šalčininkų rajone, Buikų kaime įkurtas levandų ūkis yra išskirtinis, nes jame yra įrengtos natūralios kosmetikos......

 • Ruduo –  gražus metų laikas. Jis ypatingas tuo, kad dovanoja Rugsėjo 1 – ąją – tradiciškai nuostabią šventę. Tik šiemet ji švenčiama kitaip: mokyklos kiemeliuose, laikantis saugių atstumų, dėvint kaukes. Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo skyrių mokiniai susirinko skirtingu laiku. Mokinius, mokytojus, visą bendruomenę maloniais,......

 • „Ar esate kada nors pasigaminusi kremą? Jei ne, šiandien būtinai tai padarysime“, – šmaikščiai pasitiko Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos mokytoja dr. Janina Veličkienė, kasdien su būsimaisiais natūralios kosmetikos gamintojais kurianti stebuklingą produkciją mokyklos laboratorijoje. Prisipažinau: man tikrai neteko įminti šios ir kitų......

 • Šiandien lankėmės Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykloje. Likau nustebintas, kaip ši mokykla pasikeitė ir kiek daug direktorius Valdas Kazlauskas per ketverius su trupučiu metų nuveikė: mokykla klesti, išpuošta, išgražinta, dominuoja ryškios spalvos, spalviniai akcentai, visur kabo paveikslai, tautinė atributika, be profesinio mokymo vykdomas......

Specialybės

2020 – 2021 mokslo metais mokymas vykdomas pagal šias mokymo programas:

 • Technikos priežiūros verslo darbuotojas
 • Virėjas
 • Socialinio darbuotojo padėjėjas
 • Natūralios kosmetikos gamintojas
 • Automechanikas
 • Bepiločių orlaivių valdytojas
 • Kaimo turizmo organizatorius
 • Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas
 • Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas
Plačiau >>

Pamokų tvarkaraštis

Plačiau >>

Mokymo kursai

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas. Organizuojami kursai pagal mokymo programas:

 • Ūkininkavimo pradmenų kursai
 • Traktorininkų kursai
 • Keičiami ir išduodami traktorininkų pažymėjimai
 • B kategorijos vairuotojų mokymo kursai

Kviečiame registruotis!

Plačiau >>

Veiklos planavimas

Veiklos planas atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.

Veiklos programoje numatyta veikla grindžiama humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, atsinaujinimo principais, pedagogine iniciatyva, kūrybiškumu bei glaudžiu mokyklos bendruomenės bendradarbiavimu.

Aiškus ir nuoseklus veiklos planas – puiki priemonė padidinti sėkmės tikimybę.

Plačiau >>

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas įvertina vaikų poreikius ir padeda spręsti problemas, trukdančias paaugliams normaliai ugdytis ir adaptuotis aplinkoje

Plačiau >>

Neformalus ugdymas

Neformalusis mokinių švietimas – tai kryptinga veikla mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškos poreikių tenkinimui, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui. Neformaliojo mokinių švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama.

Plačiau >>

Savivalda

Mokyklos savivalda grindžiama švietimo tikslais, mokykloje vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis. Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto mokyklos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą mokyklos nuostatuose, priima sprendimus bei daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą. Savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetencijas ir sudarymo principus įteisina mokyklos nuostatai.

Plačiau >>

PIT

PIT kaupiama ir sisteminama informacija apie mokymosi ir studijų galimybes, sąlygas, profesijas, kvalifikacijas, psichologinio asmens įsivertinimo testus ir kt.

Plačiau >>