Projekty

Pavadinimas Įgyvendinimo laikotarpis Projekto numeris Sklaida Nuoroda Kontaktinis asmuo
Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra 2016-06-17 - 2021-05-05 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 Žiūrėti
dokumentą>>
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/projektai/vykdomi-projektai/profesinio-mokymo-ir-mokymosi-visa-gyvenima-informaciniu-sistemu-ir-registru-pletra// Pijus Mincevičius
Apdovanoti laisve 2020-01-07 -

2020-10-28
PLF2020-F1-U-0020 https://www.slideshare.net/ECKiW/publikacja-z-realizacji-projektu-obdarowani-wolnoci

https://www.slideshare.net/ECKiW/gra-planszowa-o-w-janie-pawle-ii-i-polskolitewskiej-drodze-ku-wolnoci
Honorata Gavrilovskienė
Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra 2019-12-13 -

2021-12-31
09.1.2-CPVA-K-722 https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/vtvzum-profesinio-mokymo-infrastrukturos-pletra Marius Mackevičius
Praktinių įgūdžių įgijimas Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre 2020-11-11 – 2022-02-11 09.4.1-ESFA-T-736-02-0015 Projektų aprašai - Vilniaus technologijų mokymo centras (vtmc.lt) Praktinių įgūdžių įgijimas Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre | 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje (esinvesticijos.lt) Marius Mackevičius