Priešmokyklinis ugdymas

Nuo 2016-09-01 priešmokyklinis ugdymas yra privalomas.

VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIS

Priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos trukmė

7.30-17.30 val. per dieną

Ugdomosios veiklos laikas

5 dienos per savaitę.

Priešmokyklinio ugdymo grupės

1

Maksimalus vaikų skaičius grupėje

20

Ugdymo kalba

lietuvių

Mokyklos adresas

Parko g. 2, Baltoji Vokė, Vilniaus raj., 14147.

Grupėje dirbama pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Ugdymas vyksta kaip vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskirus dalykus ir vyksta integruotai.

Sudarytos sąlygos vaikų ugdomai veiklai, maitinimui ir poilsiui.

Vaikų sveikata rūpinasi slaugytoja.

Priešmokyklinio ugdymo grupės organizavimo modelis suderintas su Vilniaus agroekologijos mokymo centro taryba.

Priėmimas

Klasės

Pamokų tvarkaraščiai

Neformalus ugdymas