Tvarkaraščiai 5-7

2019 m. pagrindinio ugdymo veiklos kokybės įsivertinimas

Skambučių tvarkaraštis

2020/2021 m. m. I pusmečio

5-7 klasių pamokų tvarkaraštis

Savaitės diena            
Klasė 5 6 7
PIRMADIENIS 1 Lietuvių kalba 1 Anglų kalba 1 Fizinis ugdymas
2 Lietuvių kalba 2 Anglų kalba 2 Fizinis ugdymas
3 Anglų kalba 3 Lietuvių kalba 3 Matematika
4 Anglų kalba 4 Lietuvių kalba 4 Matematika
5 Matematika 5 Istorija 5 Lietuvių kalba
6 Matematika 6 Istorija 6 Rusų kalba
7 7 Matematika 7 Rusų kalba
8 8 8
ANTRADIENIS 1 Istorija 1 Dailė 1 Matematika
2 Istorija 2 Technologijos 2 Matematika
3 Gamta ir žmogus 3 Technologijos 3 Muzika
4 Gamta ir žmogus 4 Muzika 4 Technologijos
5 Inform. technologijos 5 Geografija 5 Technologijos
6 Klasės valandėlė 6 Geografija 6
7 7 7
8 8 8
TREČIADIENIS 1 Lietuvių kalba 1 Matematika 1 Anglų kalba
2 Lietuvių kalba 2 Matematika 2 Anglų kalba
3 Matematika 3 Lietuvių kalba 3 Dailė
4 Dailė 4 Lietuvių kalba 4 Matematika
5 Technologijos 5 Inform. technologijos 5 Lietuvių kalba
6 Technologijos 6 Rusų kalba 6 Lietuvių kalba
7 7 7 Klasės valandėlė
8 8 8
KETVIRTADIENIS 1 Fizinis ugdymas 1 Gamta ir žmogus 1 Fizika
2 Fizinis ugdymas 2 Gamta ir žmogus 2 Fizika
3 Muzika 3 Fizinis ugdymas 3 Geografija
4 Tikyba/etika 4 Tikyba/ etika 4 Geografija
5 5 Rusų kalba 5 Fizinis ugdymas
6 6 Žmogaus sauga 6 Biologija
7 7 7 Tikyba
8 8 8
PENKTADIENIS 1 Lietuvių kalba 1 Anglų kalba 1 Istorija
2 Anglų kalba 2 Lietuvių kalba 2 Istorija
3 Matematika 3 Fizinis ugdymas 3 Lietuvių kalba
4 Matematika 4 Fizinis ugdymas 4 Lietuvių kalba
5 Fizinis ugdymas 5 Matematika 5 Anglų kalba
6 6 Matematika 6 Žmogaus sauga
7 7 7
8 8 8