Tvarkaraščiai 5-7

2019 m. pagrindinio ugdymo veiklos kokybės įsivertinimas

Skambučių tvarkaraštis

2020/2021 m. m. I pusmečio

5-7 klasių pamokų tvarkaraštis

Savaitės diena      
Klasė567
PIRMADIENIS1Lietuvių kalba1Anglų kalba1Fizinis ugdymas
2Lietuvių kalba2Anglų kalba2Fizinis ugdymas
3Anglų kalba3Lietuvių kalba3Matematika
4Anglų kalba4Lietuvių kalba4Matematika
5Matematika5Istorija5Lietuvių kalba
6Matematika6Istorija6Rusų kalba
77Matematika 7Rusų kalba
888
ANTRADIENIS1Istorija1Dailė1Matematika
2Istorija2Technologijos2Matematika
3Gamta ir žmogus3Technologijos3Muzika
4Gamta ir žmogus4Muzika4Technologijos
5Inform. technologijos5Geografija5Technologijos
6Klasės valandėlė6Geografija6
777
888
TREČIADIENIS1Lietuvių kalba1Matematika1Anglų kalba
2Lietuvių kalba2Matematika2Anglų kalba
3Matematika3Lietuvių kalba3Dailė
4Dailė4Lietuvių kalba4Matematika
5Technologijos5Inform. technologijos5Lietuvių kalba
6Technologijos6Rusų kalba6Lietuvių kalba
777Klasės valandėlė
888
KETVIRTADIENIS1Fizinis ugdymas1Gamta ir žmogus1Fizika
2Fizinis ugdymas2Gamta ir žmogus2Fizika
3Muzika3Fizinis ugdymas3Geografija
4Tikyba/etika4Tikyba/ etika4Geografija
55Rusų kalba5Fizinis ugdymas
66Žmogaus sauga6Biologija
777Tikyba
888
PENKTADIENIS1Lietuvių kalba1Anglų kalba1Istorija
2Anglų kalba2Lietuvių kalba2Istorija
3Matematika3Fizinis ugdymas3Lietuvių kalba
4Matematika4Fizinis ugdymas4Lietuvių kalba
5Fizinis ugdymas5Matematika5Anglų kalba
66Matematika 6Žmogaus sauga
777
888