Licėjus

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO  ORGANIZAVIMO SPALIO 26 LAPKRIČIO 6 d.

Spalio 26 – 30 d. mokinių atostogos

Priešmokyklinio ugdymo grupės, 1 – 4 klasių mokiniai atvyksta į mokyklą mokytis lapkričio 3 d.

5 – 7 klasės mokiniai nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 6 d, mokosi nuotoliniu būdu.

Mokyklos administracija

  • Biblioteka – tai  žmogaus dvasinių vertybių lobynas. (G. Leibnicas).                        Spalis atneša gražią šventę – tarptautinę mokyklų bibliotekų dieną. Nuo senų laikų biblioteka buvo labai reikšminga žmogui. Joje galima rasti įvairios literatūros: pasakų, romanų, gausu mokslinės, pažintinės  literatūros bei įvairių žurnalų skirtingo amžiaus ir požiūrių......

  • ...

  • Ruduo –  gražus metų laikas. Jis ypatingas tuo, kad dovanoja Rugsėjo 1 – ąją – tradiciškai nuostabią šventę. Tik šiemet ji švenčiama kitaip: mokyklos kiemeliuose, laikantis saugių atstumų, dėvint kaukes. Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo skyrių mokiniai susirinko skirtingu laiku. Mokinius, mokytojus, visą bendruomenę maloniais,......

  • Šiandien lankėmės Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykloje. Likau nustebintas, kaip ši mokykla pasikeitė ir kiek daug direktorius Valdas Kazlauskas per ketverius su trupučiu metų nuveikė: mokykla klesti, išpuošta, išgražinta, dominuoja ryškios spalvos, spalviniai akcentai, visur kabo paveikslai, tautinė atributika, be profesinio mokymo vykdomas......

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Plačiau >>

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Plačiau >>

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Plačiau >>

Licėjaus mokytojai

Plačiau >>

Planavimo dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Licėjaus strateginiai planai, veiklos ataskaitos.

Vaiko gerovės komisija

2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas

2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas