Administracija

Direktorius

Valdas Kazlauskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vanda Jarmalkovič

Padėjėja ūkio reikalams

Honorata Gavrilovskienė

Praktinio mokymo vadovas

Marius Mackevičius

Profesinio mokymo skyriaus vedėja

Danguolė Stančik

Sekretoriatas
Vyr. finansininkė

Rima Paplauskienė

Personalo specialistė

Felicija Šablinskaja