Administracija

Direktorius

Valdas Kazlauskas

   +370 682 09188
   v.kazlauskas@vtvzum.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vanda Jarmalkovič

   +370 612 38594
   v.jarmalkovic@vtvzum.lt
Padėjėja ūkio reikalams

Honorata Gavrilovskienė

   +370 618 58250
   h.gavrilovskiene@vtvzum.lt
Praktinio mokymo vadovas

Marius Mackevičius

   +370 659 44455
    m.mackevicius@vtvzum.lt
Profesinio mokymo skyriaus vedėja

Danguolė Stančik

  +370 615 34865
    d.stancik@vtvzum.lt
Sekretoriatas
Vyr. finansininkė

Rima Paplauskienė

   +370 69356556
    r.paplauskiene@vtvzum.lt
Personalo specialistė

Felicija Šablinskaja

   +370 682 09188
    info@vtvzum.lt