Home   >>   CIZ
Centrum Informacji Zawodowej PDF Drukuj Email

 

Cele:

1. Rozpowszechniać i doskonalić system kształcenia kariery w szkole

2. Świadczyć uczniom, ich rodzicom, nauczycielom usługi konsultacji zawodowej

3. Współpracować z Wileńską Giełdą Pracy i służbą konsultacyjną, placówkami oświatowymi.

 

Zadania:

1. Stworzyć warunki korzystania z systemów informacji zawodowej.

2. Organizować spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Organizować zajęcia seminaryjne, wykłady i konsultacje nt. informacji zawodowej

3. Gromadzić najnowszą literaturę nt. informacji zawodowej

4. W dostępny sposób podawać informację dla każdej zainteresowanej osoby, stwarzając warunki rozważnego wyboru zawodu, planowania kariery, dostosowując własne upodobania do potrzeb giełdy pracy.

5. Doskonalić umiejętności młodych ludzi w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca pracy, popierać przedsiębiorczość, dążenie do wiedzy.

 

Metody, sposoby, formy:

1. Pogadanki

2. Konsultacje

3. Spotkania

4. Ankiety

5. Wyjazdy

 

Konsultanci informacji zawodowej:

1. Wanda Jarmałkowicz

2. Danguolė Stančik

3. Justin Grimuta

4. Michał Treszczyński

5. Lilija Wasilewska

6. Jelena Hejbowicz

 

CIZ plan działalności

 

 

 

Kontakt

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa

ul. Parko 2
LT-14147 Baltosios Vokės k.,
Vilniaus raj., Litwa

Tel.: +370 5 235 22 23
+370 5 235 22 10

E-mail: vtvzum@zebra.lt