Mokymo programų įgyvendinimo planas Spausdinti

 

Vilniaus, technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos 2013 – 2014 mokslo metų ugdymo planas

Vilniaus, technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos 2014 – 2015 mokslo metų ugdymo planas

Vilniaus, technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos 2014 – 2015 mokslo metų ugdymo plano priedas

Vilniaus, technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos 2015 – 2016 mokslo metų ugdymo planas

Vilniaus, technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos 2016 – 2017 mokslo metų ugdymo planas

Ugdymo organizavimas 2014–2015 mokslo metais

Ugdymo diferencijavimas

Ugdymo dalyko modulio keitimo tvarka

Mokymosi krūvių optimizavimo planas 2014-2015

Mokymosi krūvių optimizavimo planas 2015-2016

Ugdymo turinio ir mokymosi formų pasirinkimo galimybės

Mokinių vertinimo aprašas

Mokinių pasirinkimas 2014 m.

Pasirenkamieji dalykai ir moduliai 2015-2016

Ugdymo organizavimas 2015–2016

Mokinių pasirinkimas 2015-2016

Ugdymo diferencijavimas

Mokymosi krūvių optimizavimo planas 2016-2017

Ugdymo organizavimas 2016–2017

Pasirenkamieji dalykai ir moduliai 2016-2017

Ugdymo dalyko modulio keitimo tvarka

Mokinių pasirinkimas 2016-2017

Mokinių vertinimo aprašas