Home   >>   Apie mus   >>   Tradicijos
Tradicijos PDF Spausdinti El. paštas

Tradicijos - pasikartojančios mokyklos gyvenimo formos, kuriančios mokyklos kultūros unikalumą, jos veiklos tęstinumo ir priklausymo bendruomenei, turinčiai turiningą ir labai prasmingą istoriją, jausmą.

Mūsų mokykla – kultūrinis gyvenvietės bei regiono centras. Todėl turime labai gražias bei gilias tradicijas ir turiningą bei seną istoriją (mokykla vykdo savo veiklą 61 metus). Mokykloje vykstantys renginiai yra svarbūs kiekvieno mokinio kaip unikalios asmenybės formavimuisi. Bendruomenei rūpi, kad mokiniai išaugtų laisvi ir kūrybingi, orūs ir dvasiškai brandūs, garbingi ir atsakingi. Pažymėtinas glaudus mokinių, mokytojų, vadovų, darbuotojų, socialinių partnerių, absolventų, tėvų bendradarbiavimas. Darbas su šeimomis, bendradarbiavimas su vietos bendruomenės nariais, kultūros įstaigomis yra tarsi susipynęs, kadangi tėvai yra ir bendruomenių nariai, ir kultūros renginių lankytojai, ir mokyklos rėmėjai. Dirbant daug ir kartu, pasitariant ir draugaujant, galima pasiekti gražių rezultatų, nes tikslas yra vienas – ugdyti žmogų, tiek suaugusį, tiek jaunuolį.. Kuriant mokyklos kultūrą - visi yra lygiaverčiai partneriai.

Mokyklos meninė veikla orientuota į kultūrinį, meninį, estetinį mokinių švietimą ir ugdymą. Renginių pobūdis įvairus: tradiciniai ir netradiciniai renginiai, projektai, akcijos, mugės . Renginių gausa ir kokybe siekiama užtikrinti turiningą užimtumą daugeliui mokinių. Tai padeda spręsti asocialaus elgesio prevenciją, sukurti patrauklią mokyklos kultūrą, skatinti mokymosi motyvaciją; sudaryti papildomas galimybes patirti sėkmę įvairių gabumų vaikams, padėti jiems įsivertinti ir būti kitų įvertintiems.

Mokiniams sudarytos visos tobulėjimo, saviraiškos ir savirealizacijos sąlygos veikloje. Mokykloje vyksta renginiai, * ilgamečiai tradiciniai, * atsiradę vėliau * ir vis atsirandantys, sąlygojami dinamiškų gyvenimo pokyčių. Mokykloje organizuojamos tradicinės šventės :

 • Rugsėjo 1-osios;
 • Pirmakursių krikštynos;
 • Rajono Derliaus šventė
 • Sporto varžybos (pirmakursiai – vyresnieji)
 • Sporto varžybos su vietiniu jaunimu
 • Tarptautinės Baltijos šalių jaunimo žaidynės
 • Mokytojo diena
 • Bendrabučio gyventojų renginiai
 • Aplinkos švarinimo ir gražinimo akcijos
 • Kalbų dienos
 • Kapinių tvarkymo akcija „Prisimename išėjusius“
 • Šv. Andriejaus papročių ir būrimo vakaras
 • Šv. Kalėdų renginys: gerumo akcija „Širdis ant delno“, Kalėdų mugė, kalėdinių atvirukų, kalėdinių giesmių, kalėdinių puokščių konkursai
 • Susitikimas su tėvais „Mokinys - mokykla – šeima“
 • Sveikos gyvensenos dienos („ruonių“ maudynės, gydytojų paskaitos (testų, žaidimų forma, sveiko maisto patiekalų pristatymas, degustacija)
 • Atvirų durų dienos
 • Profesijų dienos
 • Valstybinės šventės (Vasario 16 – ajai, Kovo 11 – ajai ir kt. paminėti)
 • Užgavėnės
 • Šv. Valentino diena
 • Žemės diena
 • Savaitė be patyčių
 • Tolerancijos diena
 • Akcija „Darom“
 • Artojų varžytuvės
 • Paskutiniojo skambučio šventė
 • Kvalifikacijos pažymėjimų įteikimo šventė
 • Kas ketveri metai mokykloje tarptautinė mokslinė konferencija kaimo turizmo tematika (2015 m. rugsėjo mėnesį vyks mūsų mokykloje)
 • Joninės (su vietos bendruomene)
 • Viduvasario šventė (su vietos bendruomene)
 • Bendras vietos bendruomenės ir mokyklos bendruomenės choras
 • Brandos atestatų įteikimo šventė
 • Projektiniai pristatymai

Mokykloje gražiai pasitinkami svečiai iš Lietuvos ir užsienio šalių. Ryšiai su vietos bendruomenės institucijomis, leidimas naudotis mūsų baze padeda ugdyti ir bendruomenės narius, (ypač vaikų ir jaunimo), siekti švietimo strateginių tikslų realaus įgyvendinimo ir veiksmingumo. Palaikomi dalykiniai, vadybiniai, metodiniai ryšiai su daugeliu Vilniaus ir Šalčininkų rajono, pagrindinių ir vidurinių mokyklų. Dažnai organizuojami seminarai, metodiniai kursai. Ypač prasmingi susitikimai su rašytojais, poetais, absolventais, džiaugiamės., kad jie vyksta vis dažniau.

Mokyklos atstovai dažnai dalyvauja respublikiniuose bei regioniniuose renginiuose: respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Žemės vaikai“, „Lietuvos kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ ir kt. Be to, nuolat dalyvaujame mugėse ir parodose rajone bei respublikoje. Kasmet - parodoje „ Studijos...“.

Organizuojant renginius, koncertus, profesinio meistriškumo konkursus, siekiama stiprinti bendruomeniškumo jausmą, puoselėti kultūrines vertybes, ugdyti mokiniams pasididžiavimo savo tėvyne, mokykla ir mokytojais jausmą.

Mokyklos kultūros perdavimas iš kartos į kartą yra svarbus, kad išsaugotume mokyklos unikalumą. Todėl tradicijos – mums labai svarbios.

 

 

Apklausa

Kokios informacijos ieškote mūsų svetainėje?
 

Galerija

kengura 3

Kas online?

Mes turime 11 svečius online

Kontaktai

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Parko g. 2
LT-14147 Baltosios Vokės k.,
Vilniaus raj., Lietuva

Tel.: +370 5 235 22 23
+370 5 235 22 10

El. paštas: info@vtvzum.lt