Savivalda Spausdinti

 

  • Mokyklos taryba
  • Mokytojų taryba
  • Mokinių taryba
  • Mokytojų metodinė taryba

 

Be to, mokykloje veikia mokytojų metodinės grupės, tėvų komitetas.

 

Mokyklos tėvų komiteto aprašas

Metodinė taryba 2014

Mokyklos tarybos sudėtis 2014

Mokyklos tarybos planas 2014-2015

Metodinės grupės veiklos planas 2014-2015

Mokyklos tarybos planas 2015-2016

Metodinės tarybos veikla 2015-2016

Mokinių taryba 2015-2016

Mokinių savivaldos veiklos planas 2015-2016

Bendradarbiavimas su tėvais 2015