Home   >>   Apie mus   >>   Projektai   >>   Erasmus KA2
Erasmus KA2 PDF Spausdinti El. paštas

 

Projekto „Tarptautinė partnerystė siekiant pagerinti mokymo kokybę profesinėse mokyklose“ apibendrinimas Lomžoje

2017 m. birželio 9 d. Lomžos miesto (Lenkija) „Pramonės parke” įvyko programos Erasmus+KA2 strateginės partnerystės tarptautinio projekto trejų metų veiklos rezultatų apibendrinimas. „Mokyti(s) kokybiškai ir įdomiai” – taip konferencijos atidaryme įvardijo projekto idėją Lomžos ekonominio ir bendrojo ugdymo centro Nr.6 (Lenkija) direktorius Paweł Drożyner, pabrėždamas trejų metų bendradarbiavimą su Daugpilio profesine mokykla (Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola), Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla (Lietuva) bei ribotos atsakomybės bendrove Perfect Project (Lenkija), Pagrindinis projekto sumanymas – išnaudoti platformos MOODLE galimybes įkeliant kursų, profesijos dalykų mokymo medžiagą bei vertinant mokinių žinias ir gebėjimus. .Kitas pasiekimas – įvairių dalykų mokytojų skatinimas kurti medžiagą, kad pamokos būtų inovatyvios ir įdomios. Svarbu tai, kad MOODLE platforma yra nemokama, interaktyvi, nesudėtinga, palengvina mokytojo darbą, padeda bendradarbiauti su socialiniais partneriais. Už platformos kaip įrankio taikymą projekto dalyvių mokymams buvo atsakingi Lomžos ekonominio ir bendrojo ugdymo centro Nr.6 darbuotojai, už darbo metodo sukūrimą - Daugpilio profesinės mokyklos mokytojai, už elektroninės verslo rinkodaros medžiagos parengimą – Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, už tarpasmeninės komunikacijos, etikos versle ir IKT, šiuolaikinių informacinių technologijų (information and communication technology – teleinformatika) kursų medžiagą - ribotos atsakomybės bendrovė Perfect Project. Malgožata Rogalska, projekto, kurio vertė per 200 tūkst. Eur., koordinatorė, pabrėžė, kad vienas iš svarbių pasiekimų yra anglų profesinės kalbos gebėjimų tobulinimas. Plačiau apie įrankio parengimą kalbėjo Katarzyna Zając – Malinowska (galima perskaityti ekonomik-lomza.moodle.org.pl arba vtvzum.lt/MOODLE). Nurodytose svetainėse yra įkelta kursų bei mokymų medžiaga, testai žinioms patikrinti, terminų žodynai. Anketos, duomenų bazė, pokalbiai, forumas, balsavimas, atsiliepimai, paskaitos, viktorinos, užduotys – tai tik kai kurios iš daugelio galimybių, kuriomis gali naudotis mokiniai ir mokytojai. Alexander Klimov iš Daugpilio anglų kalba išsamiai pristatė e – learning metodus naudojant platformą. Ja naudodamiesi mokiniai galėtų savarankiškai ieškoti informacijos, interpretuoti, išsakyti savo nuomonę ir diskutuoti. „Pamokos – tai ne vien dėstymas, o bendradarbiavimas ir tikslo siekimas” – taip pranešėjas apibendrino metodo esmę, pabrėždamas, kad mokymas(is) yra mąstymo, kritikos ir susitarimų kultūra. Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos atstovė Irena Sinkevič, pristatydama trečią rezultatą, kalbejo apie elektroninį vadovėlį „Elektroninė rinkodara”, pažymėdama, kad internetas, on-line kontaktai, socialiniai tinklai ir reklama XXI a. pakeitė prekybos gaminiais ir paslaugomis supratimą. Grzegorz Orłowski iš Baltstogės, remdamasis daugybės susitikimų su Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos darbdaviais apibendrinta medžiaga, išsakė pastebėjimus, kad visų trijų šalių jaunų darbuotojų vaizdas nenuteikia optimistiškai: nenoras dirbti, bendravimo gebėjimų, noro mokytis, kruopštumo stoka, perdėtai reiklus požiūris į darbdavius. Įdomi, ugdanti mąstymą komunikacijos, verslo etikos ir IKT kursų medžiaga – bandymas sudominti jaunimą ne vien teorijos dalykais, bet ir gyvenimo pavyzdžiais, sprendimų iliustravimu. MOODLE platforma yra jau veikianti. Profesinių mokyklų mokytojai, darbdaviai gali joje dirbti ir bendradarbiauti. Visa kita parodys gyvenimas…

 

 

 

Projekto koordinatorė Halina Stankevič

Vertė Vanda Jarmalkovič

 

 

 

Programos Erasmus+ KA2 projekto „Tarptautinė partnerystė siekiant pagerinti mokymo kokybę profesinėse mokyklose” veiklų apibendrinimas

 

Šiuolaikinis XXI a. profesinis mokymas turėtų būti patrauklus visiems jo dalyviams: mokiniams, mokytojams, darbdaviams. Mūsų mokiniai turi nemažai mobiliųjų įrenginių: telefonų, smrtfonų, planšetinių kompiuterių. Mokytojas, besinaudodamas šiomis priemonėmis, gali nuolat bendrauti su mokiniu, darbdaviu ar darbininku. Vadinasi, mokyklos ir įmonės taip pat privalo keistis, keisti mokymo formas ir strategijas. . Trys Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos profesinės mokyklos pradėjo programos Erasmus+ KA2 projekto “Tarptautinė partnerystė siekiant pagerinti mokymo kokybę profesinėse mokyklose” veiklas. Projekto lyderis - Lomžos ekonominio ir bendrojo ugdymo centras Nr. 6 (Lenkija), partneriai: Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla (Lietuva), Daugpilio profesinė prekybos mokykla (Latvija) ir ribotos atsakomybės bendrovė Perfect Project Baltstogėje (Lenkija). Projekto trukmė - treji metai: nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Tikslas – projekto partnerių mokymo sistemos modernizavimas naudojant, testuojant ir populiarinant inovacinius metodus bei technikas profesinėse mokyklose, taikant šiuolaikiškus kvalifikacinių gebėjimų vertinimo įrankius, kuriant inovacinius metodus multimedijos, IKT priemonių pagrindu, taip pat profesijos dalykų mokymo medžiagos (taip pat ir specialybės užsienio kalbos) parengimas, šiuolaikiškų mokymų programų sukūrimas. Iki projekto veiklų vykdymo pradžios nei viena partnerinė mokykla mokymo tikslams nenaudojo panašių įrankių. Mobili platformos versija smartfonams yra ne tik inovatyvus įrankis visoms įstaigoms, bet patrauklus mokiniams bei mokytojams. Taip pat idealiai atitinka mokinių „digital generation” kartos lūkesčius. Jie turi naudojimosi IKT gebėjimų, bet nepakanka žinių, kaip taikyti šiuolaikiškas technologijas besimokant. Kiekvieną mėnesį vykdavo darbiniai projekto partnerių susitikimai, kuriuose būdavo aptariami projekto vykdymo pasiekimai ir iškylančios veiklų vykdymo, testavimo problemos. Diskutuojama mokymų kokybės gerinimo, atliepiančių darbdavių lūkesčius, darbo MOODLE platformoje klausimais, tariamasi dėl kursų įdiegimo sunkumų sprendimų. Programos Erasmus+ KA2 strateginės partnerystės projekto “Tarptautinė partnerystė siekiant pagerinti mokymo kokybę profesinėse mokyklose” veiklos artėja prie pabaigos. 2017 m. kovo 24 d. įvyko baigiamasis seminaras Daugpilio profesinėje prekybos mokykloje (Latvija). Projekto lyderis ir partneriai aptarė ir pristatė trejų metų veiklą ir pasiekimus. Kitas baigiamasis seminaras įvyko 2017 m. balandžio 7 d. Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykloje (Lietuva). Atvyko partnerių projekto darbo grupių ir darbdavių atstovai. Savo atvykimu seminaro dalyvius pagerbė Lietuvos Respublikos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vedėjas Mečislavas Griškevičius. Taip pat dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, profesinių mokyklų, radijo ir televizijos atstovai, darbdaviai, mokytojai ir mokiniai. Iš viso seminare dalyvavo 20 partnerių atstovų, 25 kviestieji asmenys, 20 dirbančių projekte, mokytojai ir mokyklos administracija. Mokiniai lietuviškai, lenkiškai ir angliškai pasveikino seminaro dalyvius, svečius. Sveikinimo žodžius tarė partnerinių mokyklų direktoriai: Valdas Kazlauskas, Paweł Drożyner, Jurijs Kuklis, ribotos atsakomybės bendrovės Perfect Project Baltstogėje vadovas Grzegorz Orłowski. Inauguracinį pranešimą „Inovacijos ir inovacinės technologijos profesiniame mokyme bei darbo rinkos poreikiai“ pristatė prof. Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas. Profesoriui buvo pateikta daug klausimų, diskutuojama. Apie svarbiausius strateginės partnerystės projekto uždavinius informavo Diana Ilevičienė. Partnerių darbo grupių atstovai pristatė keturis projekto rezultatus. Po kavos pertraukos buvo praktiškai demonstruojamas įrankis naudojant šiuolaikišką metodą. Pamoka su mokiniais vyko IT klasėje naudojant MOODLE platformą ir transliuojama į salę, kurioje vyko seminaras. Projekto atliktų užduočių, pasiekimų ir nesklandumų analizę atliko Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos darbo grupės koordinatorė Halina Stankevič. Diskusijų metu pasisakė aukštojo mokslo atstovė Irena Čebrovienė, darbdavių atstovas Gytenis Lomsargis pabrėžė, kad edukacinė platforma, jos inovatyvumas, MOODLE aplinkoje įkelta medžiaga yra svarbi ir darbdaviams. Seminaro veiklą apibendrino projekto darbo grupių vadovė Małgorzata Rogalska. Projekto dalyviams: mokiniams, mokytojams bei svečiams buvo įteikti sertifikatai. Apibendrinat galima tvirtinti, kad šiuolaikinio įrankio naudojimas ugdymo procese sudaro jo kokybės gerinimo prielaidas, o mokiniams, mokytojams bei darbdaviams padeda tobulėti.

 

 

 

 

 

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/w-wojdatach-studenci-beda-przygotowywani-zawodow-przyszlosci1/

http://zw.lt/puls-oswiaty/wilenska-szkola-technologii-biznesu-rolnictwa-w-bialej-wace-2/

http://zw.lt/ogloszenia/podsumowanie-projektu-miedzynarodowe-partnerstwo-dla-poprawy-jakosci-nauczania-w-szkolach-zawodowych-w-wojdatach/

http://zw.lt/puls-oswiaty/wojdaty-podsumowanie-projektu/

Projekto koordinatorė Halina Stankevič

 

 

 

Sėkmė dažniausiai aplanko tuos, kurie meta iššūkį ir veikia

Kūrybinga partnerystė nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos sujungė ribotos atsakomybės bendrovės Perfect Project (Lenkija, Baltstogė) ir trijų mokyklų: Daugpilio profesinės mokyklos (Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola, Latvia), Lomžos ekonominio ir bendrojo ugdymo centro Nr.6. (Lenkija) ir mūsų - Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos - bendruomenes atsakingoms ES finansuojamo programos Erasmus+ KA2 projekto: „Tarptautinė partnerystė siekiant pagerinti mokymo kokybę profesinėse mokyklose“ veikloms. Nuo pat pradžios tai buvo nemažas iššūkis visiems projekto partneriams, kilo daug neaiškumų. Tačiau projekto idėja, jo pagrindinis tikslas - modernizuoti partnerinių mokyklų profesinio mokymo kokybę kuriant, testuojant ir populiarinant šiuolaikinius mokymo metodus, naudojant naujoviškus kvalifikacinių gebėjimų vertinimo įrankius, taikant inovatyvius mokymo metodus ir technikas, naudojant multimedijos ir IKT technologijas - atliepė visų dalyvių lūkesčius. Taip susikūrė stipri partnerių komanda. Projekto vykdymo laikotarpis: 2014 m. rugsėjo 1 d – 2017 m. rugpjūčio 31d. Pastaruoju metu galime pasidžiaugti, kad atliktos visos numatytos užduotys tikslui pasiekti. Š. m. balandžio 7 d. mūsų mokykloje vyko baigiamasis projekto seminaras. Atvyko projekto partnerių darbo grupės, mokslo pasaulio atstovai, darbdaviai, svečiai. Seminarą pagerbė savo atvykimu Lietuvos Respublikos švietimo Ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vedėjas Mečislavas Griškevičius. Mūsų mokiniai gražiais žodžiais pasveikino lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis seminaro dalyvius, svečius, lektorius. Įžanginį sveikinamąjį žodį tarė partnerinių mokyklų ir bendrovės Perfect Project vadovai. Seminaras prasidėjo Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vadovo prof. Boguslavo Gruževskio pranešimu, labai sudominusiu visus klausytojus. Pranešėjui buvo pateikta nemažai klausimų. Vėliau visi projekto partneriai pristatė pasiektus rezultatus. Seminaro dalyvius ypač sudomino sukurto įrankio praktinis demonstravimas naudojant MOODLE platformą. Mokinių grupės užsiėmimas vyko IT kabinete ir buvo transliuojamas aktų salėje. Apie projekto naudą ir pasiekimus kalbėjo projekto koordinatorė Halina Stankevič, socialiniai partneriai. Veiklas apibendrino mokyklos - lyderio (Lomžos ekonominio ir bendrojo ugdymo centro Nr.6.) atstovė Małgorzata Rogalska bei direktorius Paweł Drożyner. Aktyviausiems projekto dalyviams buvo įteikti sertifikatai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarbu, kad projekto veiklos skirtos būtent mokymo kokybei gerinti. Darbai švietimui tobulinti yra ambicingi, prasmingi, keliantys iššūkį ir projektuojantys sėkmę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Jarmalkovič

Projekto koordinatorė Halina Stankevič

 

 

 

Yra vienintelis tikslas — nuolat tobulėti

Geri ir prasmingi darbai yra atliekami tam, kad galėtume jų rezultatais pasidalyti su kitais, pasidžiaugti pasiekimais ir tikslingai planuoti tolesnes veiklas. Programos Erasmus + projekto„International Partnership for Improving the Quality of Teaching in Vocational Schools” veiklos artėja prie pabaigos. Mūsų mokyklos delegacija 2017 m. kovo 24 d. dalyvavo baigiamajame projekto seminare Latvijoje, Daugpilio profesinėje mokykloje. Partnerinių mokyklų direktoriai ir ribotos atsakomybės bendrovės Perfect Project vadovas pasveikino visus, atvykusius į seminarą. Renginys prasidėjo inauguraciniu pranešimu. Projekto tikslas – mokymo sistemos modernizavimas partnerinėse mokyklose iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. taikant rengimo, testavimo ir populiarinimo inovatyvius mokymo metodus ir būdus profesiniame mokyme, naudojant šios sistemos inovatyvias strategijas : pradedant nuo šiuolaikiško bendrųjų ir profesinių kvalifikacinių gebėjimų vertinimo instrumento sukūrimo, taikant šioje srityje inovacinius mokymo metodus bei technikas, taip pat multimedijos ir IT bei parengtą profesinių dalykų mokymosi medžiagą vartojant profesinę užsienio kalbą iki inovatyvių mokymo programų sukūrimo. Seminaro darbotvarkė labai informatyvi. Apie IKT integravimą į profesinį mokymą kalbėjo Dzintra Iliško, apie projekto tikslų pasiekimo veiklas – Aleksejs Samohvalovs.

Taip pat dalyviams buvo pristatyti projekto rezultatai. Visų partnerinių mokyklų atstovai informavo, ką pavyko pasiekti, su kokiais nesklandumais teko susidurti, ką dar reikėtų pakoreguoti. Taip pat vyko praktinis Moodle įrankio demonstravimas. Apibendrinus projekto naudą bei pasiekimus, buvo diskutuojama, keliama nemažai klausimų. Projekto dalyviams įteikti sertifikatai. Šiuolaikinio mokymo įrankio naudojimas sudaro prielaidas kokybiškam ugdymui mokyklose, o mokytojams ir mokiniams – nuolat tobulėti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Jarmalkovič

 

 

 

Mokytojai siekia inovatyvumo

Mokytojams ypač svarbi mokymosi visą gyvenimą nuostata. Prieš trejus metus mūsų mokykla pradėjo vykdyti ES finansuojamą programos Erasmus+ KA2 projektą: „Tarptautinė partnerystė siekiant pagerinti mokymo kokybę profesinėse mokyklose“. Baigiamajame projekto etape numatyti seminarai ir mokymai mokytojams ir darbdaviams. VTVŽŪM mokytojai sistemingai tobulina profesines žinias ir gebėjimus inovatyvių metodų ir techninių galimybių naudojimo srityse. Š.m. sausio 19 d. profesijos ir bendrųjų dalykų mokytojai susipažino su platformos edukacinės testavimo dalies turiniu, kovo 13 d. buvo pristatyta MOODLE platformoje esanti visų kursų medžiaga, jos diegimo bei naudojimo galimybės profesinio ir bendrojo ugdymo procese.

Visų learning kursų medžiaga, darbo metodai yra prieinami visiems, įsiregistravusiems mūsų platformoje. Kviečiame bendradarbiauti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto koordinatorė Halina Stankevič

Vertė Vanda Jarmalkovič

 

Apklausa

Kokios informacijos ieškote mūsų svetainėje?
 

Galerija

kangur 3

Kas online?

Mes turime 12 svečius online

Kontaktai

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Parko g. 2
LT-14147 Baltosios Vokės k.,
Vilniaus raj., Lietuva

Tel.: +370 5 235 22 23
+370 5 235 22 10

El. paštas: info@vtvzum.lt