Mokyklos istorija Spausdinti

Pagrindinės ištraukos iš mokyklos istorijos:

1953 m.

Vilniaus miesto Olandų gatvėje buvusiuose Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos technikumo centriniuose rūmuose įsteigtas Vilniaus agrozootechnikumas. Rengiami agronomai ir zootechnikai.

1955 m.

Agrozootechnikumas perkeliamas į Buivydiškes.

1957 m.

Išleista pirmoji absolventų laida: 21 agronomas ir 17 zootechnikų.

1962 m.

Agrozootechnikumas perkeliamas į Vilniaus rajono Baltosios Vokės gyvenvietę ir įkurdinamas XIX a. II pusės buvusiuose grafo Vlodzimežo Lenskio rūmuose.

1965 m.

Pastatomas naujas technikumo pastatas, įrengti kabinetai, laboratorijos, sutvarkyta teritorija.

1970 m.

Įsteigiamas žemės ūkio mechanizacijos skyrius. Rengiami ir technikai mechanikai.

1975 m.

Agrozootechnikumas sujungiamas su mokomuoju ūkiu ir pavadinamas Vilniaus tarybinis ūkis – technikumas.

1978 m.

Pastatomas naujas bendrabutis. Pagerėjo mokinių gyvenimo sąlygos.

1987 m.

Pastatomas mechanizacijos paviljonas, įrengiamos naujos laboratorijos.

1990 m.

Tarybinis ūkis technikumas reorganizuojamas į Vilniaus aukštesniąją mokyklą. Rengiami žemės ūkio ekonomijos, žemės ūkio mechanizacijos, automobilių priežiūros ir remonto, komercijos, kaimo turizmo specialistai.

1997 m.

Įsteigtas žemės ūkio mechanizacijos neakivaizdinis skyrius.

2006 m.

Mokykla reorganizuojama į Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklą. Rengiami technikos priežiūros, maisto ruošimo darbuotojai, kaimo turizmo organizatoriai, automobilių mechanikai.