Home   >>   Apie mus   >>   Veikla
Veikla PDF Spausdinti El. paštas

 

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla yra valstybinė profesinio mokymo įstaiga (vidurinis ugdymas; profesinis mokymas; suaugusiųjų profesinis mokymas; perkvalifikavimas; ūkininkų mokymas; automobilių, traktorių vairavimo mokymas). Mokykla rengia paklausių profesijų specialistus: automobilių mechanikus, kaimo turizmo organizatorius, technikos priežiūros verslo darbuotojus, virėjus. Vykdomos mokymo programos periodiškai tobulinamos ir rengiamos naujos. Mokiniams mokama stipendija. Valgykloje gaminami skanūs, sveiki ir nebrangūs patiekalai.

Mokykloje dirba 36 mokytojai, 4 iš jų mokslų daktarai, 6 - mokytojai metodininkai. Vadovėliais, kitomis mokymo priemonėmis mokinius ir mokytojus aprūpina biblioteka. Bibliotekoje kaupiama literatūra, saugomi ir tvarkomi įvairūs dokumentai, suteikiamos žinios, padedančios formuoti mokinių kūrybinį mąstymą ir savarankiškumą. Veikia internetinė skaitykla, kurioje yra 7 kompiuterizuotos darbo vietos. Bibliotekoje įsikūręs PIT.

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI

 1. Teikti kokybišką, šiuolaikišką ir perspektyvų, atitinkantį laikmečio reikalavimus profesinį mokymą bei vidurinį ugdymą.
 2. Siekti mokinių skaičiaus padidėjimo.
 3. Rengti naujas mokymo programas remiantis šiuolaikiškos darbo rinkos poreikiais.
 4. Modernizuoti mokyklą, mokymo bazę, bendrabutį, atnaujinti patalpas, gerinti bei gražinti aplinką.
 5. Siekti, kad mokiniai būtų parengti gyventi ir dirbti Europos sąlygomis, teikti jiems visapusišką paramą.
 6. Racionaliai naudoti lėšas ir materialiuosius išteklius.
 7. Tobulinti mokyklos valdymą.

 

MOKYKLOS VIZIJA

Mokykla – demokratiniais principais organizuota valstybinė ugdymo įstaiga, teikianti jaunimui galimybę įsigyti šiuolaikišką profesiją ir vidurinį išsilavinimą, siekti profesinės karjeros kintančios darbo rinkos sąlygomis, ugdanti mokymosi visą gyvenimą nuostatas

 • harmoninga su savo aplinka, regiono ir vietinės bendruomenės intelektinės, šviečiamosios ir kultūrinės veiklos židinys; teikianti šiuolaikišką, kokybišką išsilavinimą, skatinanti mokinių tolesnio mokymosi/studijų poreikį;
 • mokyklos gyvenime dalyvauja visi bendruomenės nariai;
 • mokyklos vadovai, mokytojai, darbuotojai, mokinių tėvai ir globėjai – partneriai, dalyvaujantys ugdymo procese, atviri diskusijai, kartu planuojantys perspektyvą ir įgyvendinantys ją.

 

MOKYKLOS MISIJA

Rengti paklausių profesijų specialistus šalies ūkio reikmėms tenkinti, teikti regiono jaunimui šiuolaikišką kokybišką išsilavinimą

 • ugdyti mokinio pagrindines dvasines vertybes, atsakingą ir savarankišką asmenybę;
 • ugdyti jaunimo gebėjimus dirbti savo specialybės verslo sferose;
 • numatyti mokykloje parengtų specialistų indėlį ekonominio, socialinio, kultūrinio gyvenimo sferose ir jų asmeninio potencialo patenkinimą;
 • užtikrinti parengimą tolesnėms studijoms;
 • plėtoti suaugusiųjų mokymo paslaugų spektrą;
 • bendradarbiauti su spauda ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis;
 • ugdyti atviros visuomenės vertybes, humanistines nuostatas;
 • modernizuoti materialinę mokymo bazę;
 • diplomatiškai spręsti problemas;
 • žadinti ir puoselėti kiekvieno mokinio kūrybiškumą, atsižvelgiant į polinkius, gebėjimus ir asmens raidą, sudaryti galimybę imtis iniciatyvos ir atsakomybės.

 

 

Apklausa

Kokios informacijos ieškote mūsų svetainėje?
 

Galerija

kaziuk 2

Kas online?

Mes turime 27 svečius online

Kontaktai

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Parko g. 2
LT-14147 Baltosios Vokės k.,
Vilniaus raj., Lietuva

Tel.: +370 5 235 22 23
+370 5 235 22 10

El. paštas: info@vtvzum.lt