Home   >>   Apie mus   >>   Projektai
Projektai PDF Spausdinti El. paštas

 

Tarptautinis daugiašalės partnerystės COMENIUS matematinis projektas „Ugdymo modulių vystymas ir testavimas tarptautiniame kontekste stipriems ir silpnai besimokantiems mokiniams“ Nr. LLP-COM-DP_ 2010_LT00273
Tarptautinis „Pasidalinimas profesiniais įgūdžiais žemės ūkio produkcijos vadyboje (ypač ekologiniame ūkyje)“ Nr. LLP – LdV-VETPRO-2011-LT-0647
Tarptautinis TYPISCH LITAUISCH
Tarptautinis Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Mokinių kompetencijų ugdymas taikant šiuolaikinius metodus ir technologijas automobilių techninės priežiūros ir remonto srityje“ Nr. LLPLdv-IVT-2012-LT-0671
ERASMUS+:

Tarptautinis ERASMUS+ KA1 Pavienių besimokančių asmenų judumas (Edukation and Vocational Training. „European Mobility of Pupils (EMU)“
ERASMUS+ KA2 Strateginės partnerystės projektai švietimo, mokymo ir jaunimo srityse (InternationalPartnership for Improving the Quality of Teaching in Vokational Schools

SOCIALINIO PASLAUGŲ SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ĮGŪDŽIŲ GAVIMAS BEI KOMPETENCIJŲ UGDYMAS KITOSE ŠALYSE SIEKIANT PADIDINTI JŲ ĮSIDARBINIMO GALIMYBES ES DARBO RINKOJE 2015-1-LT01-KA102-013073

TARPTAUTINĖ PARTNERYSTĖ SIEKIANT PAGERINTI MOKYMO KOKYBĘ PROFESINĖSE MOKYKLOSE


Kiti projektai:
Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas Nr. VP1 – 1.1 – SADM – 02 – K – 01 – 015
Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigoje principai Nr. VP1-2.2- ŠMM-04-V03-005
Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme Nr. VP1-ŠMM-01-V-01-0021
„Mažieji“ tarptautiniai projektai (jaunimo grupių mainų):
Kaimo turizmo sodybų Palenkėje veiklos organizavimas
Kultūrinio paveldo vaidmuo ugdymo turinio procese bei vykdant turizmą
Ostruda – Vilniaus regionas – žmonės ir likimai – reminiscencijos ir abiejų regionų senos tradicijos turizmo srityje (tęsiamas nuo 2011m. iki šiol)
Kulinarijos paveldas Ostrudos ir Vilniaus krašto regionuose (tęsiamas)
Žmogus peizaže
Šiuolaikinio šokio magija
Teatro studija
Vidaus mokykliniai
„Mokyklos absolventų pavardės nuo 1953 m.iki 1973 m. Pavardžių kilmė, reikšmė.“
„Šventų Kalėdų belaukiant“
„Česlovas Milošas – Lietuvos ir Lenkijos poetas“
„Švari aplinka – mūsų sveikatos garantas“
„Šv. Velykų tradicijos, papročiai“
“Poezijos žodžiu apie Tėvynę” (integruotas lietuvių literatūra ir istorija)
“Metų ir istorinių įvykių erdvės rate” (integruotas lietuvių literatūra, istorija, etnokultūra)
“Mes – šios žemės vaikai” (integruotas lietuvių, lenkų, vokiečių kalbų)
“Kaunas – kultūros paveldo ir mokslo židinys” (integruotas lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, geografijos) ir kt.
 

Apklausa

Kokios informacijos ieškote mūsų svetainėje?
 

Galerija

vtvzum_praktyki_technikow_014

Kas online?

Mes turime 24 svečius online

Kontaktai

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Parko g. 2
LT-14147 Baltosios Vokės k.,
Vilniaus raj., Lietuva

Tel.: +370 5 235 22 23
+370 5 235 22 10

El. paštas: vtvzum@zebra.lt