Bendrasis ugdymas

  • Ruduo –  gražus metų laikas. Jis ypatingas tuo, kad dovanoja Rugsėjo 1 – ąją – tradiciškai nuostabią šventę. Tik šiemet ji švenčiama kitaip: mokyklos kiemeliuose, laikantis saugių atstumų, dėvint kaukes. Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo skyrių mokiniai susirinko skirtingu laiku. Mokinius, mokytojus, visą bendruomenę maloniais,......

  • Šiandien lankėmės Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykloje. Likau nustebintas, kaip ši mokykla pasikeitė ir kiek daug direktorius Valdas Kazlauskas per ketverius su trupučiu metų nuveikė: mokykla klesti, išpuošta, išgražinta, dominuoja ryškios spalvos, spalviniai akcentai, visur kabo paveikslai, tautinė atributika, be profesinio mokymo vykdomas......

  • Dėl koronaviruso nuo š.m. kovo 30 d. pamokos vyks pagal tvarkaraštį nuotoliniu būdu (taip pat skiriamos užduotys ir vykdomas vertinimas). Jeigu kiltų klausimų, kreiptis į klasių vadovus....

  • Kovo 11-oji  atvėrė naują mūsų tautos puslapį, vartus į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. O šiemet ši šventė ypatinga – švenčiame 30 metų laisvos demokratinės valstybės jubiliejų. Tą dieną prieš 30 metų Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Taip šalis susigrąžino valstybingumą ir......

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Plačiau >>

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Plačiau >>

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Plačiau >>

Planavimo dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Bendrojo ugdymo skyriaus strateginiai veiklos planai, planavimo dokumentus, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį ir veiklos ataskaitos.

VGK veiklos planavimas

Vaiko gerovės komisija

2018-2019 m.m. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdymo programa

2019-2020 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas

2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

Mėnesio planai

Šioje skiltyje pristatome mokyklos veiklos planus:

Bendrojo ugdymo skyriaus
pradinio ugdymo veiklos planai

2019 m. rugsėjo mėn. veiklos planas

2019 m. spalio mėn. veiklos planas

2019 m. lapkričio mėn. veiklos planas

Bendrojo ugdymo skyriaus pradinio ugdymo 2019 m. gruodžio mėnesio veiklos planas

Bendrojo ugdymo skyriaus pradinio ugdymo 2020 m. sausio mėnesio veiklos planas

Bendrojo ugdymo skyriaus pradinio ugdymo 2020 m. vasario mėnesio veiklos planas

Bendrojo ugdymo skyriaus pradinio ugdymo 2020 m. kovo mėnesio veiklos planas

Bendrojo ugdymo skyriaus pradinio ugdymo 2020 m. gegužės mėnesio veiklos planas

Bendrojo ugdymo skyriaus pradinio ugdymo 2020 m. birželio mėnesio veiklos planas

Bendrojo ugdymo skyriaus
pagrindinio ugdymo (5,6 klasės) veiklos planai

2019 m. gruodžio mėnesio veiklos planas

2020 m. sausio mėnesio veiklos planas

2020 m. vasario mėnesio veiklos planas

2020 m. kovo mėnesio veiklos planas

2020 m. gegužės mėnesio veiklos planas

2020 m. birželio mėnesio veiklos planas