Projektai

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla dalyvauja Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 “Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ veikloje.

Pavadinimas Įgyvendinimo laikotarpis Projekto numeris Sklaida Projekto tinklapis Kontaktinis asmuo
Mini-companies at Secpondary Schools 2017 m. rugsėjis - 2019 m. 2017-1CZ01-KA3202-035601 Žiūrėti
dokumentą:
1
2
www.lietuvosgandraivtvzum.lt Halina Stankievič
Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra 2016-06-17 - 2021-05-05 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 Žiūrėti
dokumentą>>
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/projektai/vykdomi-projektai/profesinio-mokymo-ir-mokymosi-visa-gyvenima-informaciniu-sistemu-ir-registru-pletra// Pijus Mincevičius
Nykstantys amatai Europos darbo rinkoje 2017 m. spalis - 2019 m. rugsėjis 2017-1-PL01-KA202-038807 http://www.diprof.eu/lt Honorata Gavrilovskienė
Start up your future 2017 m. gruodis - 2018m. birželis 2017-2 PL01-KA105-038995 Honorata Gavrilovskienė