Baigėme vykdyti projekto veiklas

 

 

 

Projektas „Apdovanoti laisve“, vykdytas Roskošo europinio savanoriškų darbo būrių ugdymo ir auklėjimo centre (Lenkija) nuo 2020 m. liepos iki 2021 m. spalio 28 d., buvo finansuojamas Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis.

Tarptautiniai jaunimo  mainai vyko 2020 m. rugsėjo 22 – 28 dienomis Roskošo europinio savanoriškų darbo būrių ugdymo ir auklėjimo centre. Projekto veiklose dalyvavo 20 jaunimo atstovų ir 4 kuratoriai. Pagrindinė  tema – žinių gilinimas apie šv. Jono Pauliaus  vaidmenį laisvės ir nepriklausomybės atgavimo partnerinėse šalyse kontekste, abiejų šalių bendrystės  stiprinimas bei draugystės, tarpusavio supratimo  santykių kūrimas. Projekto veiklose daug dėmesio buvo skiriama partnerinių šalių kultūrų pažinimui, solidarumo ir atvirumo ugdymui.

Mokiniai, dalyvaudami projekte, daug sužinojo apie  vietovę, jos istoriją. Integraciniai žaidimai  padėjo dalyviams geriau susipažinti, įveikti kalbos barjerą, o renginių metu  susipažinti su šalies kultūra ir tradicijomis. Daugiausiai laiko skirta  šv. Jono Pauliaus pontifikatui bei asmenybei. Projekto dalyviai  apie Popiežių pažiūrėjo dokumentinį filmą. Jaunimas pristatė ir savo mokyklose parengtą medžiagą, filmuotą interviu, žinių viktoriną.

Vykdant projekto veiklas, buvo organizuota išvyka šv. Jono Pauliaus II pėdomis, dalyviai aplankė vietas, susietas su Popiežiaus piligrimine kelione į Drohičiną bei palaimintųjų Pratulino kankinių sanktuariumą. Vėliau  plaukė baidarėmis Bugo upe, vakare prie laužo aptarinėjo Šv. Jono Pauliaus II jaunimui skirtus pasisakymus. Didelis išbandymas buvo   lauko žaidimų kūrimas ir parengimas. Žaidimų rezultatas  –   šv.Jono Pauliaus II Testamento turinio šifrų aiškinimas. Svarbiausia Testamento žinia – žmogaus ir tautos pagrindinė vertybė yra laisvė. Mainų vizito pabaigoje dalyvių  veikla buvo įvertinta.

Mūsų jaunimas, grįžęs į Lietuvą, 2020 m. spalio 20 d. pristatė mokymo centro mokiniams projekto  „Apdovanoti laisve“ veiklos ataskaitą, pasakojo apie įspūdžius, išsakė savo nuomonę apie dalyvavimą.

Projekto rezultatai:

Stalo žaidimas

Gra planszowa o św. Janie Pawle II i polsko-litewskiej drodze ku wolności from ECKiW

Publikacja z realizacji projektu "Obdarowani wolnością" from ECKiW