Spalis – bibliotekų mėnuo

Biblioteka – tai  žmogaus dvasinių vertybių lobynas.

(G. Leibnicas). 

                      Spalis atneša gražią šventę – tarptautinę mokyklų bibliotekų dieną. Nuo senų laikų biblioteka buvo labai reikšminga žmogui. Joje galima rasti įvairios literatūros: pasakų, romanų, gausu mokslinės, pažintinės  literatūros bei įvairių žurnalų skirtingo amžiaus ir požiūrių žmonėms. Deja, pastaruoju metu vis labiau užmirštamos bibliotekos, dažnai jas keičia spartusis internetas. Reikėtų pažymėti, kad internete nėra tiek informacijos, kiek jos galima rasti viešojoje bibliotekoje ir jis neskatina ugdytis įvairių gebėjimų bei bendrauti,  kūrybiškai mąstyti. Sutinku su tuo, kad “Bibliotekininkai galingesni už Google paiešką, draugiškesni už AskJeeves, geriausi natūralios kalbos varikliai rinkoje” (Erica Olsen, Librarianavengers.org).

Bibliotekų atsiradimo istorija labai įdomi. Pirmosios bibliotekos atsirado III-ame tūkstantmetyje prieš mūsų erą Šumerų ir Egipto valstybėse. Bibliotekų turėjo šventyklos, faraonai, mokyklos. Iš antikinių bibliotekų žymiausios Egipto karalių Ptolomėjų dinastijos – Aleksandrijos ir Pergamo bibliotekos. Senovės Romos šventyklos turėjo vadinamąsias viešąsias bibliotekas. Jomis naudojosi mokyti vergvaldžiai ir laisvieji piliečiai. Ankstyvaisiais viduramžiais Vakarų Europoje knygas kaupė vienuolynai.  Dažniausiai jų skaitoma ir verčiama knyga buvo Biblija.

Manoma, kad Lietuvą pirmosios knygos pasiekė  XIII a. Pirmasis žinomas 92 tomų knygų sąrašas buvo sudarytas Lietuvos kanclerio A. Goštauto 1510 m.. Pirmąją didesnę biblioteką XVI a. turėjo Žygimantas Augustas. Jo pavyskupio G. Albinijaus ir didikų Leono ir Kazimiero Sapiegų knygų rinkiniai sudarė Vilniaus universiteto bibliotekos, įkurtos 1570 m. ir laikomos seniausia akademine biblioteka Lietuvoje, pagrindą.

Bėgant laikui kiekvienas jaunas žmogus  vis labiau stengiasi įsigyti naujų žinių. Gal daugelis net nenumano, nuo ko reikėtų pradėti saviugdą. Svarbiausias įrankis tam tikslui pasiekti yra knyga. Ji – neišsenkantis žinojimo ir dvasinių vertybių šaltinis,  kuriamas rašytojų, o vertinamas skaitytojų. Žinoma,  skaityti ir vertinti knygą galima tik tuomet, kai ji yra šalia mūsų, o ji bus su mumis kartu, kai ją galėsime pasiimti iš didžiausio knygų šaltinio – bibliotekos.

Mūsų mokyklos biblioteka – tai mokyklos informacijos centras, profesinio informavimo taškas. Be to,  galimybė turiningai praleisti laisvalaikį, gilinti žinias, surasti reikiamą informaciją. Nuolat atnaujinamas vadovėlių fondas, mokiniai aprūpinami naujausia mokomąja literatūra. Bibliotekoje sudarytos sąlygos mokytojų ir mokinių savarankiškam darbui, įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos, skirtos informacijos paieškai. Be kasdienių bibliotekos darbų per visus mokslo metus rengiamos parodos, stendai bei organizuojami  renginiai. Mokiniai, mokytojai kviečiami skaityti žurnalus, žinynus, enciklopedijas ar jaukiai pabendrauti su  draugais.

Bibliotekos vedėja Rasa Cibulskienė