Ruduo vėl pakvietė rugsėjį

Ruduo nuspalvintas Rugsėju – mokslo pradžia  visose Lietuvos mokyklose. Jau nuskubėjo į praeitį 2017 – 2018 mokslo metai.

Rugsėjo 3 – ioji – ypatinga diena. 65 – ąjį kartą mokiniai pradėjo mokslo metus . Į mūsų mokyklos aktų salę susirinko mokiniai, mokytojai, darbuotojai, tėvai, svečiai. Įnešama mokyklos vėliava. Direktorius pradeda Mokslo ir žinių šventės pradžią, sveikina visus susirinkusius, kalba apie mokyklos plėtros gaires bei perspektyvas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui informavo apie praėjusių mokslo metų pasiekimus, vykdomus projektus, apie  mokytojų bei darbuotojų pasirengimą ugdymo iššūkiams bei naujovėms įgyvendinti. Mokiniams palinkėjo gerų įvertinimų, bendravimo ir bendradarbiavimo su draugais,  mokytojais ir kitais bendruomenės nariais. Pirmakursiams  susirasti draugų, pasisemti žinių bei sėkmės naujoje mokykloje.

Profesinio rengimo skyriaus vedėja kalbėjo apie bendrus susitarimus, supažindino su grupių vadovais.

Mokyklos bendruomenę Mokslo ir žinių šventės proga pasveikino sveikatos priežiūros specialistė Veronika Kardienė, Vilniaus rajono tarybos narys Michal Treščinski perskaitė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos merės Marijos Rekst sveikinimus.

Tikimės, kad ruduo, pakvietęs Rugsėjį, ir mokykloje sukurtoje jaukioje pasitikėjimo, tarpusavio supratimo ir pagalbos atmosferoje  visi galės ugdytis kūrybiškumą, profesionalumą, praktinės veiklos įgūdžius.