Kaimo turizmo organizatorius

Mokymosi trukmė:

2 metai (turintiems vidurinį išsilavinimą)

2,5 metų (turintiems pagrindinį išsilavinimą

Suteikiama kvalifikacija:

Kaimo turizmo organizatorius

 

Įgyjamos kompetencijos:

Kaimo turizmo organizatorius  paruoš sodybą pagal kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimus,  numatys poilsiautojo rekreacinę programą, jai reikalingą įrangą ir išteklius, rengs turistinius maršrutus po regioną. Organizuos poilsiautojų maitinimą ir apgyvendinimą, užtikrins apgyvendinimo paslaugų saugos sveikatai reikalavimus. Pritaikys kaimo turizmo sodybos aplinką poilsiautojų rekreacijai, prižiūrės sodybos pastatus, rekreacinės veiklos įrenginius. Išmanys turizmo ir kaimo turizmo plėtrą bei  kaimo turizmo verslo organizavimą.

Mokomi dalykai:
  • Bendroji etnografija ir kultūros paveldas
  • Kelionių geografija ir gamtiniai rekreaciniai ištekliai
  • Rekreacinė veikla ir kaimo turizmas
  • Kraštovaizdžio architektūra
  • Apgyvendinimas
  • Maitinimas
  • Apskaita ir finansai
  • Kiti jums įdomūs dalykai
Papildomos galimybės:

Pageidaujantys turės galimybę išmokti  verbų pynimo  bei buities reikmenų, būdingų Vilniaus kraštui, gamybos.

 

Karjeros galimybės:

Kaimo turizmo organizatorius galės dirbti kaimo turizmo sodybose, įkurti ir organizuoti smulkų kaimo turizmo verslą, teikti apgyvendinimo, maitinimo bei rekreacinės veiklos paslaugas.

Praktika:

Praktikos atliekamos socialinių partnerių įmonėse, vadovaujant mokyklos profesijos mokytojams.