Savivalda

  • Mokyklos taryba
  • Mokytojų taryba
  • Mokinių taryba
  • Mokytojų metodinė taryba

 

Be to, mokykloje veikia mokytojų metodinės grupės, tėvų komitetas.

Mokyklos tarybos sudėtis

Mokyklos tarybos veiklos planas

Darbo tarybos sudėtis

Darbo tarybos veiklos reglamentas

Darbo tarybos 2018 m. veiklos ataskata

Mokyklos metodinė taryba