Savivalda

  • Mokyklos taryba
  • Mokytojų taryba
  • Mokinių taryba
  • Mokytojų metodinė taryba

 

Be to, mokykloje veikia mokytojų metodinės grupės, tėvų komitetas.

Mokyklos tarybos sudėtis

Mokyklos tarybos veiklos planas

Darbo tarybos sudėtis

Darbo tarybos veiklos reglamentas