Profesinis ugdymas

 • Jau tapo  tradicija, kad Vasario 16 – ąją pasitinkant mokykloje vyksta projektinės veiklos pristatymo savaitė.Mokykla pasipuošė mokinių sukurtais piešiniais. Savaitę pradėjome 1 – 5 klasių mokinių meninio skaitymo konkursu, vėliau visos vietinės bendruomenės Sveikos gyvensenos renginys, kurio metu vyko mankšta, šiaurietiškas vaikščiojimas, „ruonių“ maudynės, vietinių......

 • Vasario 14 dieną Vilniaus technologijų verslo ir žemės ūkio mokykloje vyko projekto „Sveika mityba – verslaus žmogaus sėkmės šaltinis“ pristatymas. Vykdydami  projekto užduotis integruotų  sveikos mitybos (mokytoja Lilija Vasilevska) ir verslumo praktinio mokymo (mokytoja Aleksandra Astašova) užsiėmimų metu socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokiniai paruošė sveiko......

 • Prigimtinė gydomoji jėga, slypinti kiekviename iš mūsų, yra giliausias sveikatos šaltinis. Hipokratas   Sveika gyvensena apima daugelį gyvenimo sričių. Visi  nori gyventi sveikai. Sveikos gyvensenos modeliui susiformuoti padeda mūsų bendruomenės tradicinis sveikos gyvensenos renginys. Nuo pat ryto prie mokyklos būriavosi mokiniai, mokytojai, darbuotojai, svečiai pasirengę......

 • 2019 m. vasario 8,9 dienomis Šiauliuose vyko Lietuvos jaunimo graikų-romėnų imtynių čempionatas, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos I tech kurso mokinys Laurynas Zarodniukas. Iki 130 kilogramų svorio kategorijoje jis užėmė trečiąją vietą. Finale Laurynas ant menčių paguldė Robertą Jankų (Šiauliai). Iki 130 kilogramų svorio kategorijoje iš......

Specialybės

2018 – 2019 mokslo metais mokymas vykdomas pagal šias mokymo programas:

 • Socialinio darbuotojo padėjėjas
 • Natūralios kosmetikos gamintojas
 • Apeigų ir švenčių organizatorius
 • Kaimo turizmo organizatorius
 • Aplinkotvarkos darbuotojas
 • Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas
 • Automobilių mechanikas
 • Bepiločių priemonių (dronų) valdytojas
 • Technikos priežiūros verslo darbuotojas
 • Virėjas
Plačiau >>

Pamokų tvarkaraštis

Plačiau >>

Mokymo kursai

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas. Organizuojami kursai pagal mokymo programas:

 • Ūkininkavimo pradmenų kursai
 • Traktorininkų kursai
 • Keičiami ir išduodami traktorininkų pažymėjimai
 • B kategorijos vairuotojų mokymo kursai

Kviečiame registruotis!

Plačiau >>

Veiklos planavimas

Veiklos planas atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.

Veiklos programoje numatyta veikla grindžiama humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, atsinaujinimo principais, pedagogine iniciatyva, kūrybiškumu bei glaudžiu mokyklos bendruomenės bendradarbiavimu.

Aiškus ir nuoseklus veiklos planas – puiki priemonė padidinti sėkmės tikimybę.

Plačiau >>

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas įvertina vaikų poreikius ir padeda spręsti problemas, trukdančias paaugliams normaliai ugdytis ir adaptuotis aplinkoje

Plačiau >>

Neformalus ugdymas

Neformalusis mokinių švietimas – tai kryptinga veikla mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškos poreikių tenkinimui, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui. Neformaliojo mokinių švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama.

Plačiau >>

Savivalda

Mokyklos savivalda grindžiama švietimo tikslais, mokykloje vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis. Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto mokyklos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą mokyklos nuostatuose, priima sprendimus bei daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą. Savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetencijas ir sudarymo principus įteisina mokyklos nuostatai.

Plačiau >>

PIT

PIT kaupiama ir sisteminama informacija apie mokymosi ir studijų galimybes, sąlygas, profesijas, kvalifikacijas, psichologinio asmens įsivertinimo testus ir kt.

Plačiau >>