Administracija

Direktorius

Valdas Kazlauskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vanda Jarmalkovič

Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai

Honorata Gavrilovskienė

Praktinio mokymo vadovas

Marius Mackevičius

Profesinio mokymo skyriaus vedėja

Danguolė Stančik

Projektų vadovė
Vyr. finansininkė

Rima Paplauskienė

Personalo specialistė

Felicija Šablinskaja