Susisiekite!

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Parko g. 2, Baltosios Vokės k.
LT – 14147 Vilniaus raj.

El. paštas: info@vtvzum.lt

Įmonės kodas: 191142619

Administracija
Direktorius

Valdas Kazlauskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vanda Jarmalkovič

Padėjėja ūkio reikalams

Honorata Gavrilovskienė

Praktinio mokymo vadovas

Marius Mackevičius

Profesinio mokymo skyriaus vedėja

Danguolė Stančik

Sekretoriatas

Vyr. finansininkė

Rima Paplauskienė

Buhalterė

Tatjana Soboleva

Personalo specialistė

Felicija Šablinskaja

APTARNAVIMO SKYRIAI
Traktorininkų, vairuotojų rengimas, pažymėjimų keitimas

Danuta Gur

Ūkininkų rengimas, ūkininkavimo pradmenų mokymai (konsultacijos, pažymėjimų išdavimas)

Aleksandra Astašova

Valgyklos vedėja

Marija Krušnienė

Bendrabutis