Home   >>   O nas   >>   Projekty   >>   Erasmus KA2
Erasmus KA2 PDF Drukuj Email

W Łomży - podsumowanie projektu „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”

W „Parku Przemysłowym“ w Łomży 9 czerwca 2017 roku przedstawiono efekty współpracy projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+KA2 „Strategiczne partnerstwo”. „Uczyć skutecznie i ciekawie” – streścił ideę podnoszenia jakości nauczania w szkołach zawodowych dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży Paweł Drożyner, otwierając konferencję podsumowującą projektu unijnego i trzyletnią współpracę z trzema partnerami: z Daugavpilską Handlową Szkołą Zawodową z Łotwy, Wileńską Szkołą Technologii, Biznesu i Rolnictwa z Litwy, oraz Firmą Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku Podstawowy pomysł projektu polegał na tym, aby wykorzystac możliwości platformy Moodle do zamieszczania kursów, materiałów przedmiotów zawodowych, sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów. Drugim efektem okazała się zachęta do tworzenia przez nauczycieli różnych przedmiotów kolejnych kursów, aby lekcje były ciekawe i innowacyjne. Praca polegała przede wszystkim na tym aby platforma MOODLE, darmowa, interaktywna i nietrudna w obsłudze, ułatwiała pracę nauczycieli, pomaga we współpracy z pracodawcami. Za jej dostosowanie do potrzeb uczestników szkoleń odpowiadała szkoła w Łomży zwana “Ekonomikiem” - przygotowująca narzędzie. Za opracowanie metody odpowiadali nauczyciele Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola, a za materiały kursowe z przedsiębiorczości i e-marketingu - Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa, natomiast spółka Perfect Project z Białegostoku była partnerem biznesowym oraz odpowiadała za przygotowalnie trzech kursów: komunikacja interpersonalna, etyka w biznesie oraz ICT, nowoczesne technologie informacyjne (information and communication technology – teleinformatyka). Małgorzata Rogalska, koordynator projektu, którego wartość przez trzy lata z czwórką partnerów wyniosła około 200 tysięcy euro – przypomniała, że owocem współpracy jest podniesienie poziomu języka angielskiego zawodowego uczestników. Obszernie o przygotowywaniu narzędzia opowiadała Katarzyna Zając – Malinowska, co można zobaczyć na stronie: ekonomik-lomza.moodle.org.pl lub vtvzum.lt/MOODLE. Zostały tam opublikowane kursy, materiały szkoleniowe, testy, sprawdzające wiedzę i operowanie terminami i użycie ich w praktyce. Ankieta, baza danych, czat, forum, głosowanie, relacja, wykład, quiz, zadania, słownik pojęć – to niektóre z możliwości, jakimi mogli posłużyć się nauczyciele i uczniowie podczas nauki. Alexander Klimov z Daugavpils szczegółowo przedstawił, po angielsku, sposoby użycia Moodle do e-learningu, by uczniowie uczyli się samodzielnie szukać informacji, interpretować, wyrażać opinie i dyskutować. „Lekcja to nie suchy wykład, a wspólna praca i dochodzenie do celu“ – podsumował prelegenta sens metody, podkreślając, że nauka i szkolenia to także kultura myślenia, formułowania krytyki i porozumienia. Irena Sinkiewicz, prezentująca trzeci rezultat z Wileńskiej Szkoły Technologii Biznesu i Rolnictwa mówiła o e-booku - podręczniku elektronicznym „Elekrtoniczny marketing“. Uświadamiała, jak Internet, kontakt on-line, social media i reklama w sieci zmieniły pojęcie handlu produktami i usługami w XXI w. Grzegorz Orłowski z Białegostoku przybliżył zagadnienia, jakie pojawiały się w czasie dziesiątków spotkań z przedsiębiorcami polskimi, litewskimi i łotewskimi. Obraz młodych z trzech krajów nie napawa optymizmem: brak chęci do pracy, kreatywności, zdolności uczenia się, rzetelności i roszczeniowa postawa wobec pracodawców. Angażujące zmysły i myśli plansze kursu z komunikacji, etyki w biznesie czy nowoczesnej ICT to próba zainteresowania młodzieży nie samą teorią, lecz i przykładami z życia, ilustrowanymi modelami rozwiązań. Platforma MOODLE jest już aktywna. Jak nauczyciele szkół zawodowych tak i zespoły pracodawców mogą pracować i współprasować. A jak będzie – życie pokaże.

 

 

 

Koordynator projektu: Halina Stankiewicz

 

 

Podsumowanie projektu „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” w ramach programu Erasmus+KA2

 

Kształcenie zawodowe powinno być w XXI wieku atrakcyjne i skuteczne dla wszystkich osób w nim uczestniczących: uczniów, nauczycieli i pracodawców. Współcześni uczniowie są mobilni, prawie wszyscy posiadają telefony, wielu - smartfony czy tablety. Za pomocą wspomnianych narzędzi nauczyciel ma możliwość być w stałym kontakcie z uczniem, pracodawca z robotnikiem. To powoduje, że szkoła i przedsiębiorstwo również powinny się zmieniać. Powinny się zmieniać strategie, formy, metody nauczania. Trzy szkoły partnerskie z Polski, Łotwy i Łitwy podjęły się udziału w międzynarodowym projekcie programu Erasmus+ K2 pod tytułem: "Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych". Lider projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży; partnerzy: Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa z Litwy, Daugavpilska Handlowa Szkoła Zawodowa z Łotwy i Firma Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku Realizacja projektu trwała trzy lata: od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Celem projektu jest modernizacja systemu edukacji u partnerów projektu poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym, z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń. Żadna ze szkół partnerskich do tej pory nie wykorzystywała tego rodzaju narzędzia w nauczaniu przedmiotów zawodowych. Wersja mobilna Platformy, jak i aplikacja na smartfony, sprawia, iż jest to narzędzie nie tylko innowacyjne w przypadku wszystkich placówek, ale również atrakcyjne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Idealnie wpisuje się więc w oczekiwania uczniów z pokolenia „digital generation”, którzy posiadają umiejętności ICT, lecz nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat tego, jak wykorzystać nowoczesne technologie w nauce. Każdego miesiąca odbywały się spotkania robocze partnerów w celu omówienia postępow, wyników i problemów w realizacji założeń projektu, testowania kursów tematycznych. Każda ze szkół przedstawiała swoje trudności i problemy. Dyskutowano nad poprawą jakości systemu szkoleń umiejętności zawodowych pożądanych przez pracodawców, nad pracą platformy MOODLE oraz nad trudnościami wynikającymi w trakcie wdrażania kursów oraz sposobami ich anulowania. Projekt „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwo strategiczne” zbliżył się ku końcowi. W dniu 24 marca 2017 roku odbyło się seminarium podsumowujące w szkole zawodowej w Dyneburgu (Vocational School of Commerce in Daugavpils). Lider i partnerzy projektu przedstawili i om owili efekty trzyletniej pracy projektowej. Kolejne seminarium podsumuwujące odbyło się w Wileńskiej Szkole Technologii, Biznesu i Rolnictwa w dniu 7 kwietnia 2017 roku. Przybyly grupy merytoryczne partnerów oraz z przedstawiciele pracodawców. Seminarium zaszczycił swoją obecnością Mečislavas Griškevičius - kierownik Działu Nauczania Zawodowego Departamentu Kształcenia Ustawicznego przy Ministerstwie Nauki i Oświaty Republiki Litewskiej. Uczestniczyli również przedstawiciele Samorządu rejonu wileńskiego, samorządu terenowego, przedstawiciele szkół zawodowych regionu wileńskiego, przedstawiciele prasy i telewizji, pracodawcy, nauczyciele i uczniowie. Ogółem w seminarium wzięło udził 20 osób ze strony partnerów, 25 osób zaproszonych gości, 20 uczniów, 20 osób pracujących w projekcie, nauczycielie i administracja szkoły. Uczniowie przywitali przybyłych gości po litewsku, po polsku i po angielsku. Wstępne przemówienia powitalne wygłosili dyrektorzy partnerskich szkół: Valdas Kazłauskas, Pawel Drożyner, Jurijs Kuklis oraz kierownik spółki z ograniczona odpowiedzialnością „Perfekt Projekt” Grzegorz Orłowski Wykład inauguracyjny “Innowacje i technologie informacyjne edukacji zawodowej a wymagania rynku pracy“ wygłosił prof. Boguslavas Gruževskis, kierownik Instytutu Badań Rynku Pracy Centrum Badań Społecznych Litwy. Główne założenia projektu realizowanego w ramach „Partnerstw strategicznych” zaprezentowała Diana Ilevičienė. Przedstawiciele grup merytorycznych partnerów projektu przedstawili cztery rezultaty projektu. Po przerwie i dyskusjach przy kawie zademonstrowano narzędzia z wykorzystaniem platformy e-laringowej i kursów szkoleniowych. Zajęcia z uczniami na platformine MOODLE były przedstawione drogą translacji z pracowni ICT i zademonstrowane dla uczestników seminarium. Analizy przebiegu realizacji założeń projektowych, osiągnieć i trudności dokonała koordynator grupy roboczej Wileńskiiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa Halina Stankiewicz. W dyskusjach wystąpili przedstawicielka oświaty Irena Čebrovienė oraz przedstawiciel pracodawców Gytenis Lomsargis podkreślając ważne znaczenie platformy edukacyjnej dla pracodawców i przyszłych pracowników. Podsumowania całości seminarium dokonała Małgorzata Rogalska – kierownik merytoryczny projektu. Zostały wręczone cetryfikaty uczestnictwa w projekcie dla uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. Na zakończenie partnerzy, uczniowie i uczestnicy seminarium wykonali pamiątkowe zdjęcia. Podsumowując można stwierdzić, że wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nauczania tworzy predyspozycje ulepszenia jego jakości , a uczniom, nauczycielom i pracodawcom pomaga ciągle się doskonalić.

 

 

 

 

 

Autor: Halina Stankiewicz

Foto: Justyn Grymuta

https://www.facebook.com/vtvzum

2016 rok:

  • 14 pażdziernika,
  • 9 listopada

2017 rok:

  • 18 lutego
  • 3, 6, 18, 27, 29 marca
  • 11 kwietnia

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/w-wojdatach-studenci-beda-przygotowywani-zawodow-przyszlosci1/

http://zw.lt/puls-oswiaty/wilenska-szkola-technologii-biznesu-rolnictwa-w-bialej-wace-2/

http://zw.lt/ogloszenia/podsumowanie-projektu-miedzynarodowe-partnerstwo-dla-poprawy-jakosci-nauczania-w-szkolach-zawodowych-w-wojdatach/

http://zw.lt/puls-oswiaty/wojdaty-podsumowanie-projektu/

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/technologiczne-zmiany-w-ksztalceniu-zawodowym-w-programie-erasmus-k2

Kurier Wileński 2017-05-04 Nr 83

 

 

Celem - ciągłe doskonalenie

Projekt „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwo strategiczne” zbliża się ku końcowi. W dniu 24 marca 2017 roku delegacja naszej szkoły wyruszyła na Łotwę, gdzie wzięła udział w seminarium podsumowującym, które się odbyło w szkole zawodowej w Dyneburgu (Vocational School of Commerce in Daugavpils). Uczestników powitali dyrektor szkoły oraz kierownik spółki z. o. Perfekt Projekt. W czasie seminarium wystąpili Dzintra Iliszko, która mówiła o integracji ICT w procesie nauczania zawodowego oraz Aleksiej Samohvalovs, który zapoznał z działaniami, zapewniającymi realizację celów projektu. Uczestnicy seminarium zapoznali się z wynikami projektu, a przedstawiciele wszystkich szkół poinformowali, co się udało osiągnąć, jakie trudności przezwyciężyć i jakie korekty należałoby uczynić. Doskonale wypadła demonstracja praktycznego wykorzystania platformy MOODLE. W trakcie dyskusji poruszono szereg pytań, podsumowano osiągnięcia, zasygnalizowano nowe zagadnienia. Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty. Podsumowując można stwierdzić, że wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nauczania tworzy predyspozycje ulepszenia jego jakości, a uczniom i nauczycielom pomaga ciągle się doskonalić.

 

 

 

Wicedyrektor do spraw nauczania: Wanda Jarmałkowicz

Tłumaczenie: Anna Adamowicz

 

 

 

Nauczyciele uczą się innowacji

Hasło „Uczyć sie przez całe życie“ dla nauczyciela jest bardzo aktualne. Rozpoczęty przed trzema laty projekt „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” osiągnął ostatni etap – seminaria i szkolenia nauczycieli i pracodawców. Zespół nauczycieli Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa już po raz kolejny zapoznał się z możliwościami, które daje zastosowanie metod i technik innowacyjnych. 19 stycznia nauczyciele zawodu poznali nowe treści testowanej platformy edukacyjnej, 13 marca zostały zaprezentowane wszystkie kursy i materiały umieszczone na platformie MOODLE oraz możliwości ich wdrażania do procesu edukacyjnego szkoły zawodowej.

Wszystkie kursy learningowe, materiały i metody pracy na platformie są dostępne dla wszystkich chętnych, którzy się zalogują na naszej platformie. Zapraszamy do współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator projektu Halina Stankiewicz

 

 

 

Wytyczona cel jest kluczem do najlepszych osiągnięć

Henry J. Kaiser

Projekt programu ERASMUS KA2+ "Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych" zbliża się ku końcowi. Coraz bardziej są wyraźne wyniki, osiągnięcia i ... pewne niezbędne działania korekcyjne. Niewątpliwie bardzo szlachetnym celem projektu jest unowocześnienie procesu nauczania w szkołach zawodowych oraz poprawa jakości kształcenia poprzez tworzenie platformy MOODLE. 17 lutego grupa robocza projektu z Wileńskiej Szkoły Technologii Biznesu i Rolnictwa uczestniczyła w spotkaniu partnerskim w Daugawpils. Natomiast 3 marca b.r. odbyło się ostatnie robocze spotkanie partnerskich szkół w naszej szkole. W spotkaniu wzięli udział dyrektor Paweł Drożyner i wicedyrektor Małgorzata Rogalska z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, grupa robocza z Daugawpilskiej Handlowej Szkoły Zawodowej z Łotwy, przedstawiciele firmy Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku. oraz członkowie grupy roboczej naszej szkoły: dyrektor Valdas Kazlauskas, zastępca dyrektora Wanda Jarmałkowicz, koordynator projektu Halina Stankiewicz, oraz nauczyciele zawodu Lilija Wasilewska i Andrzej Silko. Harmonogram spotkania obejmował:

  1. Przedstawienie poprawionych materiałów do nauki z języka obcego zawodowego
  2. Przedstawienie propozycji testów samosprawdzających rozpoczynających jednostki z poszczególnych kursów
  3. Przedstawienie postępów wdrażania kursu „Etyka w biznesie“, „Komunikacja“ oraz ICT“ przez partnerskie szkoły zawodowe z Łotwy, Litwy i Polski.

Dyskutowano również nad tym, co należy zmienić, poprawić w kursach, jak upowszechnić rezultaty projektu,. Zasadniczym jednak zadaniem ostatnich spotkań roboczych było przygotowanie konferencji podsumowujących na Łotwie i Litwie i związane z tym sprawy organizacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

24 marca 2017 roku odbędzie się seminarium podsumowujące na Łotwie. 7 kwietnia b.r. – seminarium podsumowujące w Szkole Technologii, Biznesu i Rolnictwa Zbliżające się ku końcowi działania projektowe wskazują, że osiągnięte cele są krokiem ku nowatorstwu i wkładem do poprawy jakości kształcenia. Są one jak ziarna wpadające do żyznej gleby.

Vicedyrektor do spraw nauczania Vanda Jarmalkovič

 

 

 

Działalność mierzona przyszłością ...

W szczególnym okresie oczekiwania na Boże Narodzenie i Nowy Rok - 2 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży (Polska) odbyło się robocze spotkanie szkół partnerskich projektu Erasmus + KA2 "Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”. Na spotkaniu partnerzy omawiali wyniki wdrażania pierwszego etapu kursu edukacyjnego na platformie moodle, podzielili się pomysłami, jak uniknąć typowych problemów. Grupa robocza z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży przedstawiła raport ,dotyczący testowania kursu z zakresu komunikacji. Nasi nauczyciele - koordynator projektu Halina Stankiewicz i nauczyciel ICT Andrzej Silko – zaprezentowali sposób wdrażania i wyniki kursu etyki w biznesie. W swoim raporcie zaprezentowali lekcje, osiągnięcia uczniów oraz ich opinie (efektywność projektu, wpływ na motywację do nauki) jako bardzo ciekawe i dostępne narzędzie wspomagające uczenie się. Przedstawiciele Szkoły Zawodowej z Dyneburgu (Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola) opowiedzieli o postępach we wdrażaniu ICT. Przedstawiciel Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku Grzegorz Orłowski podsumował dyskusje, powiedział o planach i pracy w zakresie wdrażania kursów testowych oraz o rozwiązywania trudności i usuwaniu wynikających w procesie pracy błędów. Uczestnicy omówili kwestie wykonywania zadań projektu, korelacji zadań programowych oraz tematów przyszłych spotkań ,dotyczących wykonywania zobowiązań partnerskich. Działania w ramach projektu wymagają dużo pracy i wysiłku, ale są ważnym wkładem w najbliższą przyszłość rozwoju strategii uczenia się.

 

 

 

Zastępca dyrektora do spraw nauczania Wanda Jarmałkowicz

 

 

 

Atrakcyjność innowacji na lekcjach zawodu

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, Daugavpilska Handlowa Szkoła Zawodowa z Łotwy oraz Firma Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku od 2014 roku do sierpnia 2017 roku są realizatorami projektu „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” Głównym celem projektu jest unowocześnienie systemu nauczania u partnerów projektu poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki zawodu. Na podstawie przygotowanych metod, opracowanych materiałów oraz przygotowanych kursów obecnie partnerzy projektu prowadzą prace nad wdrażaniem projektu na dostosowanej Platformie MOODLE do procesu edukacyjnego szkoły zawodowej. Żadna ze szkół partnerskich do tej pory nie wykorzystywała tego rodzaju narzędzia w nauczaniu przedmiotów zawodowych, a dodatkowo wersja mobilna Platformy, jak i aplikacja na smartfony, sprawia, iż jest to narzędzie nie tylko innowacyjne w przypadku wszystkich placówek, ale również atrakcyjne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Idealnie wpisuje się więc w oczekiwania uczniów z pokolenia „digital generation”, którzy posiadają umiejętności ICT, lecz nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat tego, jak wykorzystać nowoczesne technologie w nauce. Każdego miesiąca odbywają się spotkania robocze i 18 września 2016 roku na spotkaniu w Łomży przedstawione zostały trzy kursy tematyczne: Etyka w biznesie (Business Ethics), Komunikacja (Communication), ICT . A od 17 października szkoły partnerskie zaczęły prowadzić lekcje otwarte z 20 osobową grupa uczniów, którzy są „głównymi bohaterami” końcowego etapu pracy wdrażania zadań projektu. W jednej z unowocześnionych pracowni naszej szkoły 4 listopada 2016 roku odbyło się kolejne robocze spotkanie partnerów w celu omówienia postępów, wyników i problemów testowania kursów tematycznych. Każda ze szkół przedstawiła swoje trudności i problemy. Dyskutowano nad poprawą jakości systemu szkoleń umiejętności zawodowych pożądanych przez pracodawców, nad pracą platformy MOODLE oraz nad trudnościami wynikającymi w trakcie wdrażania kursów oraz sposobami ich anulowania. Wszystkie kursy learningowe, materiały, metody pracy na platformie są dostępne dla wszystkich chętnych logujących się gości. Dokładna instrukcja posługiwania się MOODLE jest umieszczona na platformie w języku polskim i angielskim Zapraszamy do korzystania z naszej platformy ekonomik-lomza.moodle.org.pl. Prosimy o ewentualne uwagi i wskazówki, które pomogą nam w udoskonaleniu tego narzędzia.

 

 

 

 

 

 

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską

Koordynator projektu: Halina Stankiewicz

 

 

 

Platforma MOODLE i „mobile learning” na lekcjach przedmiotów zawodowych

W Wileńskiej Szkole Technologii Biznesu i Rolnictwa w ramach projektu Erasmus KA+2 „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” od 17 października 2016 roku odbywają się integrowane otwarte zajęcia z kursów „Etyka w biznesie” (Business Ethics), ICT oraz Komunikacja (Communication) Kursy adresowane są dla 20 uczniów partnerskich szkół biorących udział w projekcie. Uczniowie z wielki zainteresowaniem pracują na lekcjach korzystając z materiałów i kursów tematycznych umieszczonych na nowej platformie edukacyjnej. Testowanie kursów jest prowadzone w języku angielskim i polskim. System szkoleń umiejętności zawodowych pożądanych przez pracodawców opracowany został przez partnera biznesowego z Białegostoku. Natomiast Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i rolnictwa opracowała i opublikowała na platformie MOODLE dwa kursy „Elektroniczny Marketing”, jeden w języku litewskim, drugi w języku angielskim. Zapraszamy do korzystania z platformy MOODLE: ekonomik-lomza.moodle.org.pl Prosimy o ewentualne uwagi i wskazówki, które pomogą nam w udoskonaleniu tego narzędzia.

 

 

 

 

 

 

Projekt ten jest współfinansowany przez UE

Koordynator projektu: Halina Stankiewicz

 

 

 

Projekt „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”

 

 

 

Nauczyciel stale się uczy…

W ostatnim tygodniu października trwają wakacje jesienne dla uczniów. Dla nauczycieli jest to czas na pracę metodyczną: korygowanie planów, dokształcanie się, przygotowanie do dalszej pracy z uczniami. Nauczyciele Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa, a także nauczyciele z gimnazjów rejonu wileńskiego (Gimnazjum w Pogirach, Gimnazjum w Bujwidzach, Gimnazjum w Rukojniach) w dniach 23 – 27 października br. uczestniczyli w warsztatach metodycznych nt. „Metody aktywne w nauczaniu i relacjach z rodzicami uczniów” oraz „Syndrom wypalenia zawodowego i sposoby radzenia sobie ze stresem”.

Organizatorem szkoleń był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Oddział Warmińsko-Mazurski w Olszynie. Dla każdego pedagoga taka wiedza jest niezbędna. Treściwe zajęcia prowadzone przez panią Annę Chmielewską miały na celu szukania sposobów zainteresowania uczniów na lekcjach stosując metody gier, muzyki, tańca. Na zajęciach psychologa pana Tomasza Waluczko mieliśmy możliwość lepiej poznać siebie i uczniów jako osobowości, zrozumieć, czym jest stres i wypalenie zawodowe, automotywacja, inteligencja emocjonalna, odpowiedzialność za swoje emocje, jak sobie radzić z powstającymi problemami. Pomysłowo prowadzone ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne na pewno będą przydatne w pracy i życiu osobistym dla wszystkich uczestników warsztatów. Oprócz zajęć metodycznych mieliśmy treściwy program kulturalno-poznawczy. Uczestnikom warsztatów zorganizowano wycieczkę po Ostródzie, do Głotowa i Dobrego Miasta. Odbyło się rzeczowe spotkanie z dyrekcją i nauczycielami Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi’ego w Ostródzie, zwiedziliśmy również szkołę. W Polsce poznaliśmy wiele wspaniałych i życzliwych, zaangażowanych w swoją działalność ludzi. Jesteśmy wdzięczni pracownikom Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (prezes Dariusz Piotr Bonisławski) za zorganizowanie wyjazdu.

 

Wanda Jarmałkowicz zastępca dyrektora d/s nauczania

 

 

 

Erasmus + KA 2

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa podjęła się udziału w międzynarodowym projekcie pod tytułem: „Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Okres realizacji projektu: od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Partnerami projektu są trzy szkoły zawodowe z Polski, Łotwy i Litwy oraz Perfect Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Polski. Lider Partnerstwa: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży. Partnerzy projektu: partner z Łotwy - Szkoła Zawodowa z Dyneburga (Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola); partner z Litwy - Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa (Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla) oraz partner z Polski - Perfect Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Celem projektu jest modernizacja systemu edukacji u partnerów projektu do 31 sierpnia 2017 roku poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym, z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod, technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu multimedialnych technologii i ICT oraz opracowanie materiałów do nauki przedmiotów zawodowych, w tym w języku obcym oraz stworzenie nowoczesnych programów szkoleń. Działaniem pierwszym było przygotowanie innowacyjnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych stworzonego z wykorzystaniem narzędzi on-line, mobilnych technologii oraz międzysektorowego i kreatywnego podejścia. Instytucją kierującą tym działaniem był Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży. Praca objęła okres 6 miesięcy, od grudnia 2014 roku do maja 2015 roku. Następnym działaniem było przygotowanie innowacyjnych metod nauczania w szkole zawodowej tworzonych przy wsparciu innowacyjnych technologii multimedialnych i ICT, i skupionej na nauczaniu przy użyciu mobilnych technologii (d-learning i m-learning). Instytucją kierującą od maja do października 2015 roku był partner z Łotwy - Szkoła Zawodowa z Dyneburga (Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola). Kolejne działanie - to przygotowanie innowacyjnych materiałów do nauki, nabycia umiejętności ogólnych i poziomych (horyzontalnych), w szczególności związanych z przedsiębiorczością, ICT, wielojęzycznością z elementami multimedialnymi, modulem e-learningu i innych dostępnych metod kształcenia. Instytucją kierującą działaniem przez kolejnych pół roku do marca 2016 roku jest Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa (Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla). Przygotowanie programu 3 innowacyjnych szkoleń z zakresu zwiększania mobilności edukacyjnej i współpracy z pracodawcami, opracowanego na bazie narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji oraz z wykorzystaniem metod nauczania, jak również przygotowanie materiałów do nauki od marca 2016 roku rozpocznie instytucja kierująca kolejnym działaniem: Perfect Project Sp. z o.o., partner z Polski. Końcowym działaniem będzie wdrożenie strategicznego systemu czterech wzajemnie uzupełniających się względem siebie wyników, a kierować tym będą lider i wszyscy partnerzy.

 

Koordynator projektu Halina Stankiewicz

 

Galeria

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Kontakt

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa

ul. Parko 2
LT-14147 Baltosios Vokės k.,
Vilniaus raj., Litwa

Tel.: +370 5 235 22 23
+370 5 235 22 10

E-mail: info@vtvzum.lt