Home   >>   Apie mus   >>   Projektai
Projektai PDF Spausdinti El. paštas

 

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla dalyvauja Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 "Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra" veikloje.

  Tarptautinis daugiašalės partnerystės COMENIUS matematinis projektas „Ugdymo modulių vystymas ir testavimas tarptautiniame kontekste stipriems ir silpnai besimokantiems mokiniams“ Nr. LLP-COM-DP_ 2010_LT00273
  Tarptautinis „Pasidalinimas profesiniais įgūdžiais žemės ūkio produkcijos vadyboje (ypač ekologiniame ūkyje)“ Nr. LLP – LdV-VETPRO-2011-LT-0647
  Tarptautinis TYPISCH LITAUISCH
  Tarptautinis Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Mokinių kompetencijų ugdymas taikant šiuolaikinius metodus ir technologijas automobilių techninės priežiūros ir remonto srityje“ Nr. LLPLdv-IVT-2012-LT-0671

 • Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas Nr. VP1 – 1.1 – SADM – 02 – K – 01 – 015
 • Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigoje principai Nr. VP1-2.2- ŠMM-04-V03-005
 • Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme Nr. VP1-ŠMM-01-V-01-0021

  „Mažieji“ tarptautiniai projektai (jaunimo grupių mainų):
 • Kultūrinio paveldo vaidmuo ugdymo turinio procese bei vykdant turizmą
 • Ostruda – Vilniaus regionas – žmonės ir likimai – reminiscencijos ir abiejų regionų senos tradicijos turizmo srityje (tęsiamas nuo 2011m. iki šiol)
 • Kulinarijos paveldas Ostrudos ir Vilniaus krašto regionuose (tęsiamas)
 • Žmogus peizaže
 • Šiuolaikinio šokio magija
 • Teatro studija

  Vidaus mokykliniai:
 • Žemėn žiedlapiais sninga... (integruotas - lietuvių literatūra, muzika)
 • Gyvenimą rašykim širdimi (integruotas - lietuvių literatūra, lenkų literatūra, fizika, biologija)
 • Čia – mūsų žemė, čia – mūsų valstybė... (integruotas - lietuvių literatūra, istorija, muzika)
 • Laisvė ir atmintis (integruotas - lietuvių literatūra, istorija, muzika)
 • Būk sveika, laisve (integruotas - lietuvių literatūra, istorija, muzika)
 • Lietuva: istorija, vertybės, aš (integruotas - lietuvių literatūra, istorija, muzika)
 • Vasario 16 – ąją sutinkame linksmai, išradingai, sveikai ir su meile (integruotas - lietuvių literatūra, istorija, muzika, dailė, šokiai, kūno kultūra, maitinimas, socialinio darbuotojo padėjėjo programos dalykai, sveika gyvensena)
 

Kontaktai

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Parko g. 2
LT-14147 Baltosios Vokės k.,
Vilniaus raj., Lietuva

Tel.: +370 5 235 22 23
+370 5 235 22 10

El. paštas: info@vtvzum.lt