Home   >>   Apie mus
Mokyklos gyvenimas PDF Spausdinti El. paštas

 

Augu sportuodamas

Rugsėjo 26 dieną mokykloje vyko netradicinis ugdymas „Augu sportuodamas“. Integruotų pamokų metu mokiniai skaitė tekstukus apie įvairias sporto šakas, dėliojo dėliones, sprendė kryžiažodžius, kūrė ir sprendė uždavinius. Minėdami Europos kalbų dieną -išmoko naujų įvairių užsienio kalbų žodžių-sporto šakų pavadinimų. Piešė savo mėgstamiausią sporto šaką. Sportiškai ir linksmai nusiteikę visi priešmokyklinės grupės auklėtiniai, 1-6 klasių mokiniai ir mokytojos apibėgo mokyklos parką. Dalyvavo įvairiose linksmose estafetėse, žaidė kvadratą. Teigiamų emocijų ir geros nuotaikos netrūko. Nugalėtojais tapo visi. Laimėjo draugystė. Kiekviena klasė buvo apdovanota padėkos raštais ir prizais. Buvo pasidžiaugta mokinių gebėjimais išlaikyti pusiausvyrą, reaguoti į greitas situacijas ir noru būti sveikais ir judriais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja Danutė Pūrienė

Nuotraukos mokytojos Sonatos Kiseliauskienės

 

 

 

Savanorystė – geras pasirinkimas

Šių metų rugsėjo 24-30 d. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo projekte ,,Savanorystė – geras pasirinkimas“. Projektas finansuojamas LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FONDO ir vyko Europos edukaciniame centre - Lenkijoje. Projekto veikla „Savanorystė – geras pasirinkimas“ man labai patiko. Buvo įdomu ir naudinga. Mokėmės rašyti straipsnius, ruošti fotoreportažus, interviu, kurti filmus. Turėjau galimybę susitikti su savanoriais iš Lenkijos, susipažinti su jų veikla. Mane ypač paveikė susitikimas Carite, kur pamačiau, kad žmonės su negalia daro įvairius darbus, šoka, dainuoja, sportuoja. Buvo labai įdomi išvyka į gamtą. Išvykos metu buvo daug įdomios ir aktyvios veiklos. Šis projektas pakeitė mano požiūrį į kitą žmogų. Supratau, kad padėti kitam žmogui – verta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto dalyvis – I tech. mokinys, Dovydas Dovgird

 

 

 

Geltonojo autobusiuko šventė

Rugpjūčio 29 d. grupelė mūsų pradinių klasių mokinių dalyvavo geltonųjų autobusiukų perdavimo savivaldybėms ir mokykloms šventėje, kuri vyko Katedros aikštėje. Šiemet moksleiviams ir mokytojams padovanoti 82 geltonieji autobusiukai. Esame laimingi, kad vienas geltonasis autobusiukas pasiekė ir mūsų mokyklą. Pasak šalies vadovės D. Grybauskaitės, geltonaisiais autobusiukais kaimų ir miestelių mokiniai ne tik greičiau ir saugiau pasieks mokyklas – dar daugiau vaikų turės galimybę vykti į pažintines keliones po Lietuvą, aplankyti muziejus ar teatrus. Smagiai užbaigėme vasarą.

 

 

 

 

 

Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja Danutė Pūrienė

 

Ir atskubėjo Rugsėjo 1 – oji

Ruduo - ypatingas metų laikas, subrendusio derliaus, įkvėpimo ir kūrybos metas. O svarbiausia, kad jis nuspalvintas Rugsėjo 1 – ąja. Mokyklinio skambučio aidas skamba kiekvieno žmogaus širdyje, mokiniai ir mokytojai skuba į mokyklas. Mūsų mokykloje Mokslo ir žinių šventės iškilmės vyko gražiai papuoštoje salėje. Mokinius, mokytojus, darbuotojus, tėvus, atvykusius svečius pasveikino mokyklos direktorius. Taip pat sveikinimo žodžiais pradėjo savo pasisakymą direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pabrėždama, kad šiais mokslo metais švęsime mūsų Valstybės 100 – metį, o mūsų mokyklai šie mokslo metai 64 – ieji, be to, kalbėjo apie mokinių pasiekimus praėjusiais mokslo metais, numatomas veiklas, siekiamybes. Profesinio rengimo skyriaus vedėja pažymėjo, kad daug mūsų mokinių gerai mokosi, lanko pamokas, dalyvauja renginiuose. Vedėja perskaitė tokių mokinių vardus ir pavardes, o direktorius įteikė padėkos raštus. Visus susirinkusius maldos ir palaiminimo žodžiais pasveikino parapijos klebonas. Mokiniai eilėmis išsakė pagarbos jausmus mokyklai, mokytojams, draugams. Tikimės, kad 2017 – 2018 m. m. bus sėkmingi, kad mokiniai mūsų mokykloje įsigys žinių, tikrų draugų, kad sieks didelės vidinės kultūros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradėjome naują projektinio bendradarbiavimo dešimtmetį

Jau antrąjį dešimtį metų turiningas ir gražus bendradarbiavimas, bendros projektinės veiklos sieja mūsų mokyklos bendruomenę su Ostrudos profesinio mokymo centru Lenkijoje. Abiejų mokyklų absolventai labai gražiai atsiliepia apie mokomąsias praktikas, kurias atliko geriausiuose Ostrudos ir Vilniaus viešbučiuose, matematinį projektą programos „Comenius”, tapybos ir kitus projektus. Per dešimtmetį padaryta tikrai daug. Š. m. gegužės 22 d. sulaukėme svečių iš Ostrudos partnerinės mokyklos. 40 asmenų delegacijoje: mokiniai (20 asmenų), mokytojai, projekto „Žmonės ir likimai” atstovai. Viešnagė suplanuota iki gegužės 25 d. Mūsų mokyklos bendruomenė laukė svečių, kartu suderinome visas veiklas, vykdomas keliomis kryptimis: „Žmonės ir likimai” dalyviai toliau vykdė socialinę veiklą, „Vilniaus regiono ir Mozūrijos krašto kulinarinės tradicijos” projekte dalyvaujantys mokiniai kartu su savo maisto ruošimo mokytojomis mokėsi gaminti mozūrų ir lietuvių tradicinius pietų patiekalus. Gegužės 23 d. įvyko mozūriškų, o 24 d. lietuviškų patiekalų degustacja. Antrąjį bendradarbiavimo dešimtmetį pradėjome nauju projektu „Gyvenimą puošia šokis ir daina”. Mūsų bei Ostrudos mokiniai su mokytojais mokėsi lietuviškų ir lenkiškų dainų ir šokių. Tai, ką išmoko, pademonstravo bendrame koncerte gegužės 24 d. Atvykus į svečią šalį svarbu susipažinti su jos ir jos artimiausių kaimynų istoriniais objektais, kultūra. Delegacija aplankė Vilniaus įžymybes, Balinskių dvarą, Medinikų pilį, susdipažino su latviais, lankesi Trakuose, 40 totorių kaime. Vakare vyko bendras karaokė vakaras, o taip pat integracinis renginys „Padainuokim ir pašokim drauge.” Tokie susitikimai labai prasmingi kiekvienam mokiniui ir mokytojui, kiekvienam dalyviui. Gražiai bendradarbiaudami, praturtiname mūsų žinias, praktinius gebėjimus, tobulėjame kaip asmenybės, ugdomės tarptautiškumą, jaunimas mokosi gyventi globaliame pasaulyje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinė mokslinė konferencija

2017 m. balandžio 20 d. mūsų mokykloje aštuntąjį kartą vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Turizmo plėtros problemos Lenkijoje ir Lietuvoje. Prof. habil. dr. iškilios asmenybės Zygmunt Przychodzeń ir dr. inż. Elżbieta Jachimowicz bei jų mokslinė veikla“ . Konferencijos organizatoriai – Varšuvos gamtos mokslų universitetas bei Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla. Ši konferencija išskirtinė – jos pagrindinė dalis skirta ypatingų žmonių prof. habil. dr. Zygmunt Przychodzeń ir dr. inż. Elżbieta Jachimowicz mokslinei veiklai ir jų iškilioms asmenybėms prisiminti. Varšuvos gamtos mokslų universiteto Ekonomikos mokslų, komunikacijos ir konsultavimo katedros vedėja profesorė habil. dr. Krystyna Krzyżanowska, Ekonomikos mokslų fakulteto dekanas Jarosław Gołębiewski sudarė konferencijos organizacinį komitetą, programą, išleido mokslinių straipsnių leidinį. Mūsų mokyklos bendruomenė dalyvavo organizacinio komiteto ir parengiamosiose veiklose. Konferencija prasidėjo prisiminimais apie prof. habil. dr. Zygmunt Przychodzeń ir dr. inż. Elżbieta Jachimowicz. Jų iniciatyva prasidėjo mūsų įstaigų bendradarbiavimas. Išgyvenome nelengvus posovietmečio laikus: dėl materialinės bazės stokos buvo sudėtinga vykdyti edukacinę veiklą, studentų ir darbuotojų buitis gana skurdi. Prof. habil. dr. Zygmunt Przychodzeń ir dr. inż. Elżbieta Jachimowicz dėka į mokyklą atvyko įvairių mokslo sričių lektoriai, sukurta kelių specialybių praktinio mokymo bazė, padovanota dviračių, autobusas, knygos ir daug kitų mokymo priemonių. Darbuotojams ir studentams buvo atvežami maisto produktai. Mūsų jaunimas pradėjo vykti į Varšuvos gamtos mokslų universitetą studijuoti . Jiems skiriamos stipendijos, apgyvendinami bendrabutyje. Motiniška globa šiuos jaunus žmones apgaubia dr. inż. Elżbieta Jachimowicz. Apie 300 mūsų mokyklos absolventų studijavo Varšuvos gamtos mokslų universitete, įsigijo aukštojo mokslo diplomus, nemaža jų dalis – magistro laipsnį. Dauguma iš jų grįžo į Lietuvą, puikiai darbuojasi, eina labai atsakingas pareigas. Varšuvos gamtos mokslų universitetas suteikė galimybę tobulinti kvalifikaciją pedagoginiam personalui: nemažai iš jų įsigijo aukštąjį išsilavinimą. Taip pat organizavo įvairaus pobūdžio mokymus suaugusiems (nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, tautybės, pažiūrų ir pan.). Nuostabių žmonių, išmintingų, gerų, subtilių , prof. habil.dr. Zygmunt Przychodzeń ir dr. inż. Elżbieta Jachimowicz atminimui skambėjo eilės, muzika, plaukė prisiminimai. I plenarinė sesija ir buvo skirta etiškai atsakingo turizmo koncepcijos, turizmo ekonomizacijos, žmogiškojo kapitalo turizmo versle klausimams. II plenarinėje sesijoje buvo svarstoma: turizmo sektoriaus vaidmuo atskirų šalių ekonomikoje, lenkų turizmo konkurencingumas Europos šalių kontekste, logistikos vieta ir svarba, ekonominiai turizmo sektoriaus plėtros veiksniai Lenkijoje, turizmo paslaugų koncentracija ES šalyse, turizmo rinka Lenkijoje ir Lietuvoje – pasirinktų aspektų analizė, Lenkijos ir Lietuvos prekybiniai mainai, agroturizmas Moldavijoje ir jo plėtros perspektyvos. III plenarinėje sesijoje buvo skaitomi pranešimai šiomis temomis: kaimo turizmo plėtra Lenkijoje ir jam būdingos savybės, kaimo turizmas – Žemutinės Silezijos regiono produkto elementas, kaimo turizmo ūkių savininkų konsultavimo poreikis Lenkijos Karpatų teritorijose, gyvūnai – kaimo turizmo įdomybė, vyresnių žmonių poreikiai išvystamajame turizme, mugės – įmonių ir bendruomenių komunikavimo forma, rinkodaros priemonės populiarinant kaimo turizmą, tinkamo maitinimo reikšmė kaimo turizmui. IV plenarinė sesija buvo skirta maitinimo įmonių sektoriaus finansinės padėties ir turizmo plėtros perspektyvų regioninių skirtumų, regioninių ir tradicinių produktų rinkos ES ir jos vaidmens populiarinant turizmo produktą, laisvalaikio pomėgių turizmo plėtros sąlygų šunų parodų pavyzdžiu, turizmo produktų didmiesčiuose, savaitgalio turizmo priemiesčių vietovėse Piasečno savivaldybės pavyzdžiu, turizmo atsakomybės aspektų, integruotų teritorinių investicijų formuojant sanglaudos politiką problemoms. Konferencijos metu vyko dailininkų Tadeušo Romanovskio tapybos darbų paroda. Ilgametis ir prasmingas mūsų bendradarbiavimas visapusiškai tobulina mūsų mokyklos veiklą, padeda priimti ir spręsti naujus iššūkius, pažinti mokslo pasaulį, tobulėti kaip asmenybėms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atskubėjo ir nuskubėjo Užgavėnės

Nusibodo žiemos išdaigos, kaprizingi orai, šalčiai, sniegas. Be abejo, esame ir dėkingi žiemai už gražias Kalėdų ir Naujųjų metų šventes, už pasivažinėjimą rogutėmis, slidinėjimą, už daugelį kitų žiemos linksmybių. Tačiau kalendorius parodė – Užgavėnės. Mūsų mokykloje iškabintame skelbime pranešta, kad vasario 28 dieną visi kviečiami dalyvauti linksmoje žiemos išlydėtuvių šventėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim lights

Persirengėlių vaikštynėmis prasidėjo atsisveikinimas su žiema: būrys velniukų, muzikantų, čigonų, dainininkų ir šokėjų triukšmaudami lankėsi visuose kabinetuose. Linksmindami dainomis, šmaikščiais posakiais, prašė dovanų. Žiemos palydėtuvės tęsėsi aktų salėje. Prasidėjo „mokslinė Užgavėnių konferencija“. Prie stalų susėdo „konferencijos“ dalyvių grupės: indėnų, vestuvininkų, čigonų, raganų, velnių, čiukčių, atvykėlių iš Aliaskos, šlėktų, mažų vaikiukų ir kt. „Konferencijos“ vedėjas „Profesorius“ ir jo padėjėja „Sekretorė“ išradingai vykdė „konferenciją“. Kiekviena „mokslininkų“ grupė turėjo prisistatyti ir pavaišinti savo pagamintais Užgavėnių patiekalais, o vėliau pademonstruoti meninius gebėjimus. Atėjo laikas Kanapinio ir Lašininio kovai. Visi sugužėjo į mokyklos kiemą. Nugalėjęs Kanapinis paskelbė, kad atėjo pavasaris ir spalvinga bei nuotaikinga persirengėlių grupė nulydėjo „ponią Morę“ ant laužo. Kartu su ja sudegė visos žiemos blogybės. Palydėtos šokių, dainų ir žaidimų nuskubėjo iš mūsų Užgavėnės. Baigėsi linksmybės ir prasidėjo rimties ir susikaupimo metas – Gavėnia.

 

Mes – „Studijų 2017“ dalyviai

Datas skaičiuojantis kalendorius primena, kad gimnazijose jau artėja šimtadienio šventės, ne už kalnų ir brandos egzaminai. Jaunimas vis dažniau ir rimčiau susimąsto, kokią pasirinkti profesiją. Šių metų vasario 2- 4 dienomis „LTEXPO“ parodų rūmuose vyko paroda, „profesijų mugė“, „Studijos 2017“. Daugiausiai gimnazistų lankėsi 4 salėje „Profesijos gyvai“. Mūsų mokykla tradiciškai dalyvavo šioje parodoje, demonstravome natūralios kosmetikos gaminius bei bepiločių priemonių valdymo galimybes. Parodoje besilankantis jaunimas domėjosi mūsų mokykloje bepiločių priemonių valdytojo ir natūralios kosmetikos gamintojo rengiamomis specialybėmis. Kitos mūsų siūlomos specialybės taip pat patrauklios, atliepiančios darbo rinkos poreikius bei pokyčius. Kiekvienam žmogui , ypač jaunam, svarbu pasirinkti tokią profesiją, kad dirbtų tą darbą, kuris tikrai patinka ir teikia daug džiaugsmo.

 

 

 

 

 

 

 

Geriausias jaunasis automechanikas

Variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių profesinio mokymo metodinė komisija kartu su UAB „Inter Cars Lietuva“ organizavo automobilių mechaniko ir automobilių elektromechaniko kvalifikaciją teikiančias profesinio mokymo įstaigas mokinių profesinio meistriškumo konkursą „Geriausias jaunasis automechanikas 2017“. Į II etapą pateko 64 mokiniai. Po I etapo buvo atrinkti 2 geriausiai pasirodę mokiniai iš kiekvienos mokyklos. Iš mūsų mokyklos į antrą etapą pateko automobiliu mechaniko specialybės mokiniai. 2017 m. vasario 2 d. vyko antrasis etapas Respublikinio konkurso ,,GERIASIAS JAUNASIS AUTOMECHANIKAS" Vilniaus socialinių mokslų kolegijoje (Kalvarijų g. 137E). Konkurso dalyviai atliko testą (kiekvienas dalyvis turėjo atsakyti į 100 klausimų. Vienam klausimui buvo skirti 4 atsakymų variantai, iš kurių galimi nuo vieno iki keturių teisingi atsakymai. Vienam klausimui atsakyti buvo skirta viena minutė.) Mokyklų komandų vadovai, kol vyko ll turnyras, dalyvavo seminare. Vėliau konkurso dalyviai turėjo susitikimą su Dakaro ralio (tai jau 39-as dykumų maratonas , įskaitant ir 2008 metais atšauktą etapą) dalyviu Vaidotu Žala. (2017 metų Dakaro ralio automobilių įskaitoje startavo trys ekipažai iš Lietuvos. Tai Benediktas Vanagas su Sebastianu Rozwadowskiu („General Financing Team Pitlane" komanda), Antanas Juknevičius su Dariumi Vaičiuliu („Craft Bearings" komanda) bei Vaidotas Žala su Sauliumi Jurgelėnu („Agrorodeo" komanda. 2017 metais šis renginys devintą kartą vyksta Pietų Amerikoje. Ralio trasa drekiasi per tris valstybes: Argentiną, Boliviją ir Paragvajų. Prie Dakaro ralio starto linijos stojo 144 motociklai, 37 keturračiai, 87 automobiliai, 50 sunkvežimių. Dalyviai atstovavo net 59 valstybėmis ir 43 gamintojų markėms. Visiems lenktynininkams reikėjo įveikti 8800 kilometrų nuotykių kupiname bekelės ir dykumų maratoną). Jis papasakoja apie Dakaro maratoną ir akcentavo automobilių mechanikų darbą ralyje.

 

 

 

Konkurso dalyviai apdovanoti atminimo dovanomis bei padėkomis už dalyvavimą konkurse. Aštuoni daugiausiai taškų surinkę ir greičiausiai atsakę į pateiktus klausimus mokiniai pateko į III etapą. Mūsų komandos dalyviai į finalą nepateko. Vaidotas Žala nusifotografavo su mūsų komanda. Dėkoju Danieliui Kozlovskiui ir Miriam Chorkovai už dalyvavimą konkurse.

Profesijos mokytojas metodininkas Justinas Grimuta

 

Patrauklios inovacijos profesijos dalykų pamokose

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Lomžos ekonominio ir bendrojo ugdymo centras Nr.6 (Lenkija), Daugpilio profesinė mokykla (Latvija) bei ribotos atsakomybės bendrovė Perfect Projeckt (Baltstogė – Lenkija) nuo 2014 m. iki 2017 m. vykdo programos „Erasmus KA2“projektą „Tarptautinė partnerystė gerinant mokymo kokybę profesinėse mokyklose“. Projekto pagrindinis tikslas – iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. modernizuoti mokymo sistemą partnerinėse mokyklose, taikant rengimo, testavimo ir populiarinimo inovatyvius mokymo metodus ir būdus profesiniame mokyme, naudojant šios sistemos inovatyvias strategijas. Parengtų metodų, mokymo bei kursų medžiagos pagrindu pastaruoju metu projekto partneriai vykdo įdiegimo darbus MOODLE platformoje, pritaikytoje profesinės mokyklos edukacinei veiklai. Iki šiol dar nei viena partnerinė mokykla nenaudojo tokių profesinio mokymo įrankių. Mobilioji platformos versija bei jos aplikacijos smartfonams – tai yra šiuolaikiškas, inovatyvus įrankis ne tik mokymo įstaigoms, bet ir mokiniams bei mokytojams. Idealiai atitinka šiuolaikinės mokinių „digital generation“ kartos, turinčios IKT naudojimo gebėjimų, lūkesčius, tačiau neturinčių pakankamai žinių, kaip jas naudoti mokantis. Kiekvieną mėnesį vyksta darbo grupių susitikimai. 2016 m. rugsėjo 18 d. Lomžoje buvo pristatyti trys teminiai kursai: verslo etika (Business Ethics), komunikacija (Communication) ir IKT. Nuo spalio 17 – os partnerinės mokyklos pradėjo vykdyti su 20 mokinių grupėmis atviras pamokas. Tie mokiniai yra baigiamojo projekto užduočių įdiegimo etapo „pagrindiniai veikėjai“. 2016 m. lapkričio 4 d. šiuolaikiškai įrengtame mūsų mokyklos kabinete įvyko darbo grupių susitikimas, kuriame buvo svarstomi teminio testavimo pažangos, pasiekimų ir problemų klausimai. Kiekvienos mokyklos atstovai informavo apie sunkumus ir problemas, diskutavo profesinio mokymo sistemos kokybės gerinimo, darbdavių lūkesčių patenkinimo, platformos Moodle naudojimo, sunkumų, kylančių diegiant mokymus, jų sprendimo būdų, klausimais. Mokomoji medžiaga, darbo metodai platformoje yra prieinami visiems įsiregistravusiems svečiams. Detali Moodle naudojimosi informacija yra platformoje anglų ir lenkų kalbomis. Kviečiame naudotis mūsų platforma ekonomik-lomza.moodle.org.pl. Taip pat prašome rašyti pastabas bei siūlymus įrankio tobulinimo klausimais.

 

 

 

 

Projektas yra finansuojamas ES.

 

MOODLE platforma ir „mobile learning” (mobilieji mokymai) profesijos dalykų pamokose

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykloje vykdant programos „Erasmus KA2” projektą „Tarptautinė partnerystė gerinant mokymo kokybę profesinėse mokyklose“ nuo 2016 m. spalio 17 d. vyksta integruotos atviros verslo etikos (Business Ethics), IKT bei komunikacijos (Communication) pamokos. Mokymai skirti kiekvienos partnerinės mokyklos 20 mokinių grupėms. Mokiniai labai susidomėję dirba per pamokas, naudojasi edukacinėje platformoje įkelta medžiaga. Testavimas vykdomas lenkų ir anglų kalbomis. Darbdavių pageidaujamų profesinių gebėjimų mokymų sistemą sukūrė Baltstogės (Lenkija) verslo partneriai. Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla įkėlė į Moodle platformą 2 „Elektroninės rinkodaros” mokymus lietuvių ir anglų kalbomis. Kviečiame naudotis mūsų platforma ekonomik-lomza.moodle.org.pl. Taip pat prašome rašyti pastabas bei siūlymus įrankio tobulinimo klausimais.

 

 

 

 

 

 

Motyvacija – vertės pažinimas

Atėjo laikas, kai socialinį darbą dirba ne bet kas, o žmonės, įgiję tam tikrą pasirengimą tą darbą dirbti. Socialinis darbuotojas kvalifikuotu tampa tuomet, kai jo motyvai ir poreikiai vaidina pagrindinį vaidmenį profesinėje veikloje. Kai klausiame, kodėl socialinis darbuotojas skuba padėti žmogui arba kodėl delsia, kodėl jis elgiasi vienaip ar kitaip, turime reikalą su motyvais. Šv. K. Wojtyła pažymi, kad motyvacija – tai vertės pažinimas. Pagrindinis socialinio darbuotojo tikslas yra noras padėti žmonėms siekti savo tikslų efektyviai įveikiant kliūtis ir patiriant kuo mažiau skausmo. Džiaugiamės, kad galime realizuoti socialinio darbuotojo padėjėjo programą su motyvuotais mokiniais. Ačiū visiems mokiniams, kurie praktikas atlieką motyvuotai ir „su širdimi“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ projektas "Nugalėkime virtualą"

Rugsėjo 18-24 dienomis mokyklos mokiniai dalyvavo mainų programoje Erasmus+ "Nugalėkime virtualą". Projekto metu Lietuvos, Lenkijos ir Prancūzijos moksleiviai laiką leido aktyviai: lankėsi Kūno kultūros akademijoje, Varšuvos senamiestyje, "Legia Warszawa" stadione, Olimpiniame centre, Sporto ir turizmo muziejuje. Smagiai ir aktyviai praleidome laiką nuotykių parke ir vertikaliame laipiojime. Kiekvienos mokyklos dalyviai pristatė savo šalies sporto tradicijas, populiariausias sporto šakas, kultūrą bei trumpai papasakojo apie savo šalį ir mokyklą. Bandėme nugalėti virtualą - mokėmės kuo mažiau laiko praleisti prie telefonų ir kompiuterių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvarką reikia padaryti, netvarka darosi pati

A. Kotarbinskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į duris drąsiai pasibeldė pavasaris.

Pabudo gamta, džiugina pirmosios gėlės. Mielai imamės tvarkymo darbų. Balandžio 6 – oji mokykloje paskelbta tradicinė švarinimosi akcija „Darom“. Organizatoriai ėmėsi darbų: suplanavo tvarkymo eigą, pasirūpino įrankiais, šiukšlių maišais, transportu šiukšlėms išvežti. Darbas virte virė. Mokiniai, mokytojai, darbuotojai smagiai ir nuoširdžiai plušėjo. J. Korčakas rašė; „Visi esame reikalingi vienas kitam. Kartu lengviau, linksmiau, protingiau, saugiau“.

Pabaigę darbus, akcijos dalyviai galėjo pasivaišinti koše, žolelių arbata. Tikimės, kad ši iniciatyva bus akstinas nešiukšlinti aplinkos, o ją gražinti ir puoselėti . Jonas Paulius II rašė: „Žmogus yra tobula būtybė ne dėl turimų jo turtų, bet dėl jo darbų“.

 

Visi norime būti laimingi ir sveiki

Vasario 24 – ąją mokykloje tradicinis renginys – Sveikos gyvensenos diena. Visa mokyklos bendruomenė – aktyvi šio renginio dalyvė. Nuo pat ryto prie mokyklos pastato susirinko šiaurietiško ėjimo komanda. Dalyviai, puikiai nusiteikę, nužingsniavo per mokyklos parką prie tvenkinio, kur smagiai degė sukurtas laužas, laukė ir sveikuoliai, pasirengę maudynėms. Stebėjomis „ruonių“ Henriko Korkucio, Andžejaus Kolesniovo, Dariaus ir Eriko Martinkų drąsa ir ištverme. Po maudynių žiūrovų plojimai ir karšta sriuba. Po to dalyviai atėjo į aktų salę, kurioje vyko koncertas. Karštais plojimais dėkojame mokyklos - darželio „Margaspalvis aitvarėlis“, Pagirių gimnazijos, ansamblio „Baladė“, mūsų mokyklos dainininkams ir šokėjams už puikius pasirodymus. Vėliau įdomi ULAC centro direktoriaus, profesoriaus Sauliaus Čaplinsko paskaita „Žalingų įpročių įtaka gyvenimo kokybei“.

Viena iš geros sveikatos prielaidų – sveikas maistas. Maisto ruošimo kabinete vyko sveikų patiekalų degustacija. Estetiškai padengtas ir dekoruotas stalas, nuostabiai atrodantys patiekalai traukė akį. O ir patiekalai buvo labai skanūs Renginio pabaigoje apdovanoti visi dalyviai, padėkota rėmėjams: p. Tatjanai Filipjevai, Kazimiežui Voišniui ir kt. , o ypač organizatorei – sveikatos priežiūros specialistei Veronikai Kardienei ir, be abejo, maisto ruošimo mokytojai Lilijai Vasilevskai. Tokie renginiai skatina sveikos gyvensenos būdo propogavimą, teikia daug reikalingų žinių norintiems būti sveikiems.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 16 oji - visos mokyklos bendruomenės šventė

Mūsų mokykloje vasario 12 d, ypatinga, šventiška nuotaika. Skelbimas užeinančius į mokyklą informuoja, kad aktų salėje bus minima Vasario 16 oji. Šiai šventei buvo intensyviai ruošiamasi. Antrame aukšte parengtas stendas. I kurso mokiniai su istorijos, lietuvių literatūros ir muzikos mokytojais parengė integruotos pamokos - projekto pristatymą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Tikslas paminėti Lietuvos valstybės 98 - ąsias metines, priminti bendruomenei, kas yra laisvės samprata ir jos svarba kiekvieno žmogaus gyvenime, kaip jos buvo siekiama.

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginį pradėjome giedodami tautišką giesmę. Mokiniai atliko literatūrinę - muzikinę kompoziciją “Lietuva: istorija, vertybės, aš”. Buvo akcentuojama paralelė: Valstybės ir kiekvieno žmogaus. Svarbu, kad dabar Lietuvos piliečiai laisvi. Istorijos mokytojas, demonstruodamas pateiktį, priminė istorinius įvykius, nulėmusius šios dienos svarbą Lietuvos žmonių gyvenime, pabrėžė nepriklausomybės, politinio, ekonominio savarankiškumo vaidmenį. Lietuvių kalbos mokytoja Vanda Jarmalkovič kalbėjo apie laisvės siekius nuo senų senovės, apie orumą, savigarbą ir pagarbą. Tikimės, kad valstybinių švenčių minėjimai, ypač Vasario 16-osios, nors maža dalele prisidės prie mūsų pačių pilietiškumo, atsakingumo ugdymo bei kultūrinių vertybių puoselėjimo.

 

Benvenuto in Sicilia!

Sausio 14 d. mūsų mokyklos socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokiniai laimingai atvyko į Siciliją, Balestrate miestą. Tęsiasi KA1 projektas. Tai jau antrasis mokinių srautas, kurie savo profesines shadowing praktikas atlieka vis kitoje ES šalyje.

 

Penktadienį aplankėme praktikos vietas, mokiniai susipažino su savo klientais ir fasilitatoriais.

Mus labai mielai priėmė Sicilijos švietimo ministerijos atstovė, vadovaujanti visoms švietimo įstaigoms Balestrate mieste.

Sausis - citrusinių vaisių derliaus metas, tad AMFI atstovai mus sutiko su mandarinų, citrinų ir apelsinų saujomis. Vaizdas ir kvapas mus sužavėjo! Mokinių praktikos paskatinimui, pradėjome nuo kultūrinės programos. Sekmadienį ryte išvykome į Palermo, Sicilijos sostinę. Po pietų aplankėme nuostabią XII a. katedrą Monrealė mieste, šalia Palermo.

Esame dėkingi ERASMUS+ programai už galimybę ne tik pasisemti profesinės patirties ES šalyse, bet ir susipažinti su kitų šalių kultūra, tradicijomis.

 

Apklausa

Kokios informacijos ieškote mūsų svetainėje?
 

Galerija

Kas online?

Mes turime 49 svečius online

Kontaktai

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Parko g. 2
LT-14147 Baltosios Vokės k.,
Vilniaus raj., Lietuva

Tel.: +370 5 235 22 23
+370 5 235 22 10

El. paštas: info@vtvzum.lt