Samorząd

  • Rada Szkoły
  • Rada Nauczycieli
  • Rada Uczniowska
  • Rada Metodyczna

 

W szkole działają również grupy metodyczne nauczycieli, komitet rodzicielski

Skład Rady Szkoły

Plan działalności Rady Szkoły

Skład Rady Pracy

Reglament działalności Rady Pracy