Bendrasis ugdymas

  • Gruodžio 11 dieną Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos 1 klasėje lietuvių kalbos pamoką vedė  mokinio Vincento Malčiaus tėtis Virgis Mačius. Tėčiui vesti pamoką talkino Vincentas. Vincento tėtis yra rašytojas, dailininkas. Rašo ir iliustruoja knygas vaikams. Rašytojas pristatė savo išleistas knygas , Papasakojo kaip......

  • Ruduo – tai rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiai. Rudenį dienos trumpėja, o naktys ilgėja. Po truputį vėsta oras. Dangų vis dažniau apniaukia tamsūs lietaus debesys, siautėja vėjai, būna šalnų. Tačiau rugsėjo pabaigoje arba spalį pasitaiko ir palyginti šiltų, saulėtų orų – šis laikotarpis vadinamas bobų......

  • Edukacinio užsiėmimo „Teatralizuota ekskursija po Vilniaus mažąjį teatrą“ metu  mokiniai, vedami dviejų išraiškingų teatro personažų, aplankė ne tik scenos užkulisius, bet ir kitas žiūrovams nematytas erdves: grimo kambarius, dekoracijų dirbtuves ir sandėlį, repeticijų salę. Tuo pat metu pabendravo  su skirtingų teatre dirbančių profesijų žmonėmis –......

  • Visa savaitę su priešmokyklinukais ryto rate kalbėjome, kad kai ateina žiema ir žemę užkloja sniego patalas, paukšteliams ir žvėreliams pasidaro sunku susirasti maisto. Mažuosius gamtos gyventojus turėtų globoti vaikai, pakabinti lesyklėles,  paberti trupinėlių, grūdelių, sėklyčių. Nusprendėme atsinešti pačių padarytą lesyklėlę ir ją pakabinome mokyklos kieme.......

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Plačiau >>

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Plačiau >>

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Plačiau >>

Planavimo dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Bendrojo ugdymo skyriaus strateginiai veiklos planai, planavimo dokumentus, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį ir veiklos ataskaitos.

2018-2019 m.m. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdymo programa

2018-2019 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas

2018-2019 m.m. pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

2018-2019 m.m. priešmokyklinio ugdymo ilgalaikis ugdomosios veiklos planas

2018 m. rugsėjo mėn. veiklos planas

2018 m. spalio mėn. veiklos planas

2018 m. lapkričio mėn. veiklos planas

2018 m. gruodžio mėn. veiklos planas