Bendrasis ugdymas

  • Auksinėmis medžių lapų ir raudonšonių obuolių spalvomis nuspalvinta  šventė, kuri  vyko 2018 m. spalio 17 d. Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos kieme. Šventėje dalyvavo bendrojo ugdymo skyriaus ir profesinio ugdymo skyriaus mokiniai, mokytojai, kiti bendruomenės nariai. Šventėje nestokota geros nuotaikos. Gėrėjomės mokinių rudens......

  • Tema. Piešimas lauke ant plėvelės. Tikslas. Atskleisti netradicinės tapybos įtaką mokinių vizualinės raiškos plėtojimui. Piešimas – mėgstamas vaikų užsiėmimas. Kad kreidelės, flomasteriai, guašas nenusibostų, nutarėme piešti lauke ant skaidrios plėvelės.  Išbandyti šį piešimo būdą  rugsėjo 26-tą dienąVilniaus technologijų,verslo ir žemės ūkio mokyklos kieme nutarė mokyklos priešmokyklinė......

  • Rugsėjo mėnesį priešmokyklinės grupės auklėtiniai ir bendrojo ugdymo skyriaus mokiniai dalyvavo rudens sporto šventėje. Visi sportiškai ir linksmai nusiteikę bėgo krosą, atliko mankštą, žaidė įvairias estafetes ir ypač mėgstamą – kvadratą. Vaikai pasidarė išvadą, kad svarbiausia sporto šventėje buvo ne nugalėti, o dalyvauti, pasikrauti geros......

  • Į naujų mokslo metų pradžios šventę kviečiame bendrojo ugdymo skyriaus mokinius ir tėvelius 2018 m. rugsėjo 3 d. (pirmadienį)  10.00 val....

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Plačiau >>

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Plačiau >>

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Plačiau >>

Planavimo dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Bendrojo ugdymo skyriaus strateginiai veiklos planai, planavimo dokumentus, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį ir veiklos ataskaitos.

2018 m. gegužės mėn. veiklos planas

2018 m. birželio mėn. veiklos planas

2018-2019 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas

2018 m. rugsėjo mėn. veiklos planas

2018 m. spalio mėn. veiklos planas