Bendrasis ugdymas

  • Jau tapo  tradicija, kad Vasario 16 – ąją pasitinkant mokykloje vyksta projektinės veiklos pristatymo savaitė.Mokykla pasipuošė mokinių sukurtais piešiniais. Savaitę pradėjome 1 – 5 klasių mokinių meninio skaitymo konkursu, vėliau visos vietinės bendruomenės Sveikos gyvensenos renginys, kurio metu vyko mankšta, šiaurietiškas vaikščiojimas, „ruonių“ maudynės, vietinių......

  • Sausio 29 d. 1  klasės mokiniams  pasaulio pažinimo pamoka vyko netradicinėje aplinkoje – Vilniaus universiteto Planetariume. Pamokos tema – Dangaus pasakojimai. Mokiniai susipažino su Planetariumo aplinka. Žvaigždžių salėje  turėjo  galimybę išklausyti įdomios paskaitos apie dangaus kūnus ir galaktikas bei pamatyti žvaigždėtą dangų ir jame vykstančius......

  • Vaikai iš prigimties yra tyrinėtojai. Jie aplinką tyrinėja per pojūčius. Vaikas nuolat turi matyti, girdėti, liesti, uosti, ragauti. Tyrinėdami bei eksperimentuodami vaikai lavina savo pojūčius, išmoksta ilgiau išlaikyti dėmesį, susipažįsta su gamtosaugos problemomis. Ugdytiniams patinka tyrinėti juos supantį pasaulį, tai nauja, nepažinta erdvė. Atlikdami gamtos......

  • Gruodis visada laukiamas su nekantrumu. Tai ne tik išsiilgto sniego laukimas, bet ir begalinis stebuklo troškimas. Šiais metais kalėdiniai renginiai bendrojo ugdymo skyriuje prasidėjo gana anksti. Kaip visuomet –  klasių puošimas, snaigių karpymas. Daug padėjo ir mokinių tėveliai. Kalėdinių dainelių mokymasis suteikė daug džiaugsmo ir......

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Plačiau >>

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Plačiau >>

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Plačiau >>

Planavimo dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Bendrojo ugdymo skyriaus strateginiai veiklos planai, planavimo dokumentus, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį ir veiklos ataskaitos.

2018-2019 m.m. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdymo programa

2018-2019 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas

2018-2019 m.m. pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

2018-2019 m.m. priešmokyklinio ugdymo ilgalaikis ugdomosios veiklos planas

2018 m. rugsėjo mėn. veiklos planas

2018 m. spalio mėn. veiklos planas

2018 m. lapkričio mėn. veiklos planas

2018 m. gruodžio mėn. veiklos planas

2019 m. sausio mėn. veiklos planas

2019 m. vasario mėn. veiklos planas