Apie mus

Biudžetinė įstaiga Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla (įmonės kodas 191142619) nuo 2019 m. sausio 1 d. keičia juridinį statusą. Pertvarkoma į viešąją įstaigą – Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla. Buveinės adresas, kodas, rekvizitai ir kiti įstaigos identifikaciniai duomenys nesikeičia. Su viešosios įstaigos Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos įstatais galima susipažinti mokyklos internetinėje svetainėje Mokyklos įstatai.

 

Projektai

Siekiant sukurti sąlygas mokiniams įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus, svarbu į mokymąsi įtraukti pačius mokinius, kad šie ne tik aktyviai atliktų mokymosi užduotis, bet ir patys kurtų ugdymo turinį: keltų jiems aktualias problemas ir ieškotų atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Vienas iš veiksmingų būdų tai daryti –projektinė veikla, nes ji skatina mokinius mokymąsi sieti su tikrove, ieškoti sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, pratintis dirbti grupėje kartu su kitais, sprendžiant vieną visiems aktualią problemą.

Plačiau >>

Biblioteka

Biblioteka komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams pateikia Lietuvoje bei užsienyje leidžiamus dokumentus. Didžiausią bibliotekos fondų dalį sudaro verslo, mechanizacijos ir socialinių mokslų literatūra. Bibliotekoje komplektuojami vaizduojamojo, dekoratyvinio, liaudies meno, architektūros, meno istorijos ir teorijos leidiniai, enciklopedijos, žodynai, žinynai ir kiti informaciniai dokumentai. Bibliotekos fondai nuolat papildomi nauja literatūra, didinamas specialybinės literatūros egzempliorių skaičius.

Plačiau >>

Bendrabutis

Bendrabutyje gali gyventi visi norintys mokiniai, parašę prašymą bei pasirašę sutartį.

Plačiau >>

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tikslas – užtikrinti, kad visos įmonės ar fiziniai asmenys turėtų lygias galimybes parduoti savo prekes, paslaugas ar darbus valstybei. Siekiant racionaliai panaudoti biudžeto lėšas skirtas reikiamų prekių ar/ir paslaugų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei siekiant sudaryti pirkimo sutartis su patikimais prekių ir paslaugų tiekėjais, viešųjų pirkimų konkursų dalyviams ir jų prekėms bei paslaugoms keliami tam tikri reikalavimai. Šie reikalavimai pateikiami konkretaus pirkimo dokumentuose.

2019 m. preliminarus viešųjų pirkimų planas

Karjera

Sužinokite pirmi apie įsidarbinimo galimybes Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykloje

Plačiau >>