Projects

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla dalyvauja Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 “Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ veikloje.

Pavadinimas Įgyvendinimo laikotarpis Projekto numeris Sklaida Nuoroda Kontaktinis asmuo
Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra 2016-06-17 - 2021-05-05 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 Žiūrėti
dokumentą>>
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/projektai/vykdomi-projektai/profesinio-mokymo-ir-mokymosi-visa-gyvenima-informaciniu-sistemu-ir-registru-pletra// Pijus Mincevičius
Apdovanoti laisve 2020-01-07 -

2020-10-28
PLF2020-F1-U-0020 https://www.slideshare.net/ECKiW/publikacja-z-realizacji-projektu-obdarowani-wolnoci

https://www.slideshare.net/ECKiW/gra-planszowa-o-w-janie-pawle-ii-i-polskolitewskiej-drodze-ku-wolnoci
Honorata Gavrilovskienė
Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra 2019-12-13 -

2021-12-31
09.1.2-CPVA-K-722 https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/vtvzum-profesinio-mokymo-infrastrukturos-pletra Marius Mackevičius
Praktinių įgūdžių įgijimas Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre 2020-11-11 – 2022-02-11 09.4.1-ESFA-T-736-02-0015 Projektų aprašai - Vilniaus technologijų mokymo centras (vtmc.lt) Praktinių įgūdžių įgijimas Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre | 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje (esinvesticijos.lt) Marius Mackevičius

Projects