Projects

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla dalyvauja Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra veikloje.

Designation
Period of implementationProject numberDisseminationProject websiteContact person
Mini-companies at Secpondary Schools2017.09 - 2019.2017-1CZ01-KA3202-035601Open document:
1
www.lietuvosgandraivtvzum.ltHalina Stankevič
Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra2016.06 - 2021.05.0509.4.1-ESFA-V-713-02-0001http://www.kpmpc.lt/kpmpc/projektai/vykdomi-projektai/profesinio-mokymo-ir-mokymosi-visa-gyvenima-informaciniu-sistemu-ir-registru-pletra//Pijus Mincevičius
Disappearing professions on the European job market2017.10 - 2019.092017-1-PL01-KA202-038807http://www.diprof.eu/enHonorata Gavrilovskienė
Start up your future2017.12 - 2018.062017-2 PL01-KA105-038995Honorata Gavrilovskienė