Neužgęstančios žvakių liepsnelės

Atmintis – tai šviesa,
Tai darbų pratęsimas, malda.
Atmintis – amžina pagarba,
Neužgęstanti žvakės liepsna.

Sausio 13 – oji  – skausmu ir krauju įrašyta data. Nuo 8.00 val. ryto mokyklos languose sužibo atminimo žvakelių šviesa. Taip mokyklos bendruomenė prisijungė prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Mokytojai su mokiniais prisiminė Sausio 13-osios įvykius, aptarė jų prasmę, žiūrėjo dokumentinius kadrus. Laikas kaip upė  atneša įvykius, sukaktis, faktus ir žmones. Pagerbėme žuvusius už mūsų šalies, už mūsų namų, už Lietuvos laisvę. Visuotinė pilietiškumo akcija priminė, kokia svarbi  vienybė, kokia brangi laisvė. O šių dienų istoriją kuriame kasdien mes patys.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Jarmalkovič