Smurtas artimoje aplinkoje

Lapkričio 15 d. VTVŽŪM  įvyko mokinių, mokytojų bei darbuotojų susitikimas su Vilniaus RPK vyresniąja tyrėja Anželika Rakauskiene ir vyriausiuoju tyrėju Stanislavu Voicechovskiu. Susitikimo tema „Smurtas artimoje aplinkoje“. Klausytojams buvo paaiškinta, kas yra smurtas artimoje aplinkoje bei kaip jį atpažinti, kokias dominavimo taktikas pasirenka smurtautojai. Dalyviams demonstruojamose situacinėse skaidrėse vaizdžiai parodytos fizinio, emocinio, ekonominio bei seksualinio smurto rūšys. Susirinkusieji atliko testą bei diskutavo apie smurto  prevenciją, apsaugą, pagalbą, bendradarbiavimą.

Susitikimą organizavo socialinė pedagogė Honorata Gavrilovskienė ir sveikatos priežiūros specialistė Jelena Voinova.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Jarmalkovič