Mokytojai tobulina IT gebėjimus

2019 m. lapkričio 12 d. mokykloje vyko Švietimo informacinių technologijų centro vykdomo projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ mokymai. Mokymų dalyviai VTVŽŪM mokytojai, darbuotojai ir administracija turėjo galimybę susipažinti su sistemos komponentais, PMIS naudotojų funkcijomis, posistemės moduliais ir jų valdymu, dokumentų valdymo sistema. Visi atliko žinių patikrinimo testą.

Mokymai padėjo stiprinti darbuotojų  kompiuterinio raštingumo įgūdžius bei didinti kitus gebėjimus, leisiančius tobulinti ugdymo procesą bei administracinę veiklą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Jarmalkovič