Programos Erasmus+ tarptautinės partnerystės projekto „Nykstantys amatai Europos darbo rinkoje“ veiklos ataskaita

Baigiasi programos „Erasmus+“ tarptautinės partnerystės projekto „Nykstantys amatai Europos darbo rinkoje“ veikla.
Projekto trukmė: 2017 m. spalio 1 d. – 2019 m. rugsėjo 30 d.
Projekto tikslas – padidinti mokymų ir kvalifikacijų prieinamumą jauniems žmonėms, turintiems sunkumų įsitvirtinti darbo rinkoje dėl žinių ir praktinės veiklos įgūdžių trūkumo nykstančių amatų srityje.
Vykdant projekto veiklas buvo organizuoti keturi tarptautiniai susitikimai kiekvienoje partnerinėje šalyje: Vokietijoje, Lietuvoje ir du susitikimai Lenkijoje( pas projekto koordinatorius).
Projekto veiklų dalyviai: po 15 asmenų kiekvienos partnerinės šalies jaunimo ir po 2 instruktorius. Pastariesiems buvo organizuoti dviejų savaičių kalvystės, ratdirbystės bei kepėjo amatų mokymai., kurie vyko Roskošo savanoriškų darbo būrių mokymo ir ugdymo Europiniame centre (Lenkija). Jaunimui buvo suteiktos puikios sąlygos: mokymus vykdė kompetentingi instruktoriai ir mokytojai, išmokę jaunus žmones, kaip turint papildomas darbo gebėjimų kompetencijas galima puikiai savimi pasirūpinti.
Tikslingai ir prasmingai buvo leidžiamas laisvalaikis. Mokiniai aplankė Lenkijos sostinę Varšuvą. Projektas suteikė galimybę susipažinti su kitų šalių kultūra, įveikti kalbų barjerą.
Kiekvienas dalyvis, baigęs mokymų kursą, gavo sertifikatą, patvirtinantį įsigytą Europass kvalifikaciją.
Mokiniai į mokyklas grįžo jausdami satisfakciją dėl savo pasiekimų. Įgytomis žiniomis ir gebėjimais dalijosi su mokyklos bendruomene, demonstravo gaminius, kepinius bei jų gamybos procesus. Vyko kepinių degustacija, o kalvystės bei ratdirbystės dirbiniai papuošė mokyklos teritoriją. 2019 – 2020 m. m. mokinių, projekto dalyvių, siūlymu ugdymo plane numatyta kalvystės būrelio veikla.
Projekto rezultatas – sukurta kiekvienos šalies amatininkų duomenų bazė, išleista mokymo priemonė apie tai, ką reikia žinoti vykdant nykstančių amatų mokymus.
Projekto dalyviai dėkingi organizatoriams, koordinatoriams bei visiems padėjusiems vykdyti labai svarbų jaunimui projektą.

Prašome susipažinti su projekto rezultatais:

Santrauka – anglų kalba:

https://www.slideshare.net/ECKiW/knowledge-compendium-on-organisation-of-trainings-in-chosen-disappearing-professions

Aplankas su gerosios patirties aprašymu (anglų kalba):

https://www.slideshare.net/ECKiW/ginace-zawody-na-europejskim-rynku-pracy-opis-dziaa-i-przykady-dobrych-praktyk

Mokymo vaizdo įrašai:

https://www.youtube.com/watch?v=B2iSP0kcxG8  (anglų kalba)

https://www.youtube.com/watch?v=Y4OCHXic9c8&t=112s  (anglų kalba)

https://www.youtube.com/watch?v=KyXRweuOgrs&t=158s  (anglų kalba)

https://www.youtube.com/watch?v=ztCw0aqFe2I&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=AOg1L0EVF1E&t=37s

https://www.youtube.com/watch?v=2Y_NAZNIJlc&t=71s

https://www.youtube.com/watch?v=5yFjLF7Kuck (anglų kalba)

https://www.youtube.com/watch?v=obhCLWmKbOA&t=41s  (anglų kalba)

 

Projekto koordinatorė Honorata Gavrilovskienė