Varžybos mokytojui atminti

2019 m. kovo 11 d. mokyklos sporto salėje įvyko tinklinio varžybos, skirtos buvusiam ilgamečiam mokyklos kūno kultūros mokytojui Z. Ruselevi č atminti. Varžybose dalyvavo  Vilniaus „Polonijos“ sportininkai, buvę mokytojo ugdytiniai tinklininkai, mūsų mokyklos absolventai, su kuriais Z. Ruselevič dalyvaudavo respublikinėse varžybose.

Varžybų dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanomis bei medaliais , kuriuos skyrė LKSKA „Nemunas“.