Netradicinė lietuvių kalbos pamoka

Gruodžio 11 dieną Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos 1 klasėje lietuvių kalbos pamoką vedė  mokinio Vincento Malčiaus tėtis Virgis Mačius. Tėčiui vesti pamoką talkino Vincentas. Vincento tėtis yra rašytojas, dailininkas. Rašo ir iliustruoja knygas vaikams. Rašytojas pristatė savo išleistas knygas , Papasakojo kaip rinkosi knygų veikėjus. Supažindino su priemonėmis, kuriomis iliustruoja knygas. Mokiniai turėjo galimybę taip pat pabūti dailininkais.

Kiekvienas bandė sukurti  savo pasirinktą veikėją, jį apibūdinti. Virgis Malčius padovanojo klasės mokiniams savo išleistas knygutes. Ačiū Vincento tėčiui už gražų bendradarbiavimą. Mokiniams pamoka buvo ne tik įdomi , bet ir naudinga.