Nykstantys amatai Europos darbo rinkoje

Keičiasi laikai, keičiasi žmonių kartos ir jų gyvenimo sąlygos. Tačiau ir šiuolaikiniam žmogui ypatinga šiluma ir grožiu dvelkia natūralaus medžio dirbinys, lino ar vilnos drabužis, kaimiškos duonos su naminiu sviestu, krosnyje kepto pyrago nepakartojamas skonis. Tai tautinio paveldo produktai, tradiciniai gaminiai. Todėl svarbu išlaikyti ir plėtoti tradicinius liaudies amatus, neleisti jiems išnykti.

Labai džiaugiamės, kad Europos edukacinio centro (ECKiW OHP) Roskoše projekto vadovai pakvietė Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklą dalyvauti projekte “Nykstantys amatai Europos darbo rinkoje”. Tai yra jau šeštas kartu su centru vykdomas projektas, kuriame dalyvauja mokyklos jaunimas ir pedagogai. Europos edukacinis centras yra įsikūręs Roskoše, labai gražioje vietovėje, buvusiame Radvilų dvare, nuostabiame parke. Parko teritorijoje savo veiklą vykdo puikiai įrengtas  “Nykstančių amatų kaimas”, kuriame organizuojami nykstančių amatų mokymai.

Programos Erasmus + Strateginės partnerystės projekte “Nykstantys amatai Europos darbo rinkoje” dalyvauja profesinio mokymo  įstaigų mokiniai ir absolventai iš Lenkijos, Lietuvos ir Vokietijos. Projekto tikslas – gerinti jaunų žmonių įsitvirtinimą darbo rinkoje, pasitelkiant inovacijas  populiarinti nykstančias profesijas bei tradicinius amatus. Projektu siekiama skatinti jaunimą mokytis nykstančių profesijų ir amatų, kelti savo kvalifikaciją, reklamuoti ir puoselėti tradicinius amatus ir regioninę kultūrą tarptautiniame lygmenyje, tobulinti verslumo įgūdžius, skatinti kurti nuosavą verslą, gaminti tradicinius produktus ir teikti tradicines paslaugas. Bendradarbiauti su amatininkais, verslininkais, amatų rūmais ir kitomis įstaigomis, ruošti metodinę mokymo medžiagą, organizuoti mokymus, populiarinti nykstančius amatus savo šalyse. Projekto metu organizuojami mokymai prisidės prie nykstančių amatų išsaugojimo ateinančioms kartoms. Projekto partnerių dalyviai dalijasi patirtimi, analizuoja ir stebi nykstančių amatų specialistų rengimo situaciją savo šalyse.  Projekto rezultatai, parengta metodinė medžiaga ir gerosios praktikos idėjos suteiks galimybę gerinti ir skatinti nykstančių amatų specialistų rengimą ES šalyse.

Trečiasis projekto “Nykstantys amatai Europos darbo rinkoje ” partnerių susitikimas vyko 2018 metų rugsėjo 27 – 29 dienomis Lietuvoje, Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykloje. Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos organizacijų. Susirinkusius pasveikino ir susitikimo svečius pristatė mokyklos direktorius Valdas Kazlauskas – aktyvus šio projekto dalyvis. Visi projekto partneriai pristatė savo organizacijų veiklą. Europos edukacinio centro (ECKiW OHP) Roskoše atstovai  papasakojo apie projektą, savo patirtį, susijusią su nykstančių amatų mokymais,  pristatė puikiai įrengtas mokomąsias dirbtuves “Nykstančių amatų kaime”. Išsamus ir turiningas Vokietijos Oberhavelio partnerių referatas supažindino su Oberhavelio regiono nykstančių amatų darbo rinkos ypatumais. Apie nykstančių amatų situaciją ir analizę darbo rinkoje kalbėjo Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros atstovė Birutė Basiulienė. Išsamus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vyr. specialistės Stanislavos Sabaliauskienės referatas apie kompetencijų tobulinimo mokymo/si rezultatų įteisinimo kontekste sudomino visus susitikimo dalyvius. Nykstantys amatai Vilniaus krašte – tai Vilniaus rajono tarybos nario Michalo Treščinskio pranešimo tema. Referentas pažymėjo tradicinių amatų centrų kūrimo svarbą, liaudies meistrų pasiekimus bei finansines problemas ir galimybes. Projekto dalyviai lankėsi profesinio mokymo įstaigose, dailiųjų amatų asociacijoje, tradicinių amatų centruose, dalyvavo senųjų amatų dirbtuvėse, susitikinėjo su amatininkais, savo rankomis bandė apdoroti gintarą, gaminti keramikos gaminius ir rišti verbas.

Projekto galutinis rezultatas – Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos mokinių nykstančių amatų kvalifikacijos įsigijimas Roskošo Europos edukaciniame centre, Nykstančių amatų kaimelyje, nuolatinis bendradarbiavimas su amatininkais, liaudies meistrais. Mokiniai, sėkmingai išmokę meistrystės paslapčių, įsigis Europass sertifikatą, liudijantį apie turimą tarptautinę profesinę patirtį,  atliekant darbinę praktiką.