Išlydėjome gražų būrį specialistų

Mokymasis - tai vienintelis veiksmas, kurio protas niekad nebaigia, niekad nebijo ir dėl kurio niekad nesigaili.
Leonardas da Vinčis (Leonardo da Vinci)
 

Birželio 29 – oji. Mokykloje iškilminga, šventiška nuotaika. Į aktų salę susirinko didelis būrys absolventų, jų tėvų, svečių, mokytojų. Įnešama mokyklos vėliava. Direktorius sveikina susirinkusius, skaitomas įsakymas dėl diplomų įteikimo. Savo ateities gyvenimą pradės kurti iš karto 111 mūsų absolventų, nes tiek įteikta diplomų technikos priežiūros verslo darbuotojams, automobilių mechanikams, socialinio darbuotojo padėjėjams, virėjams, apeigų ir švenčių organizatoriams .

Absolventus sveikina grupių vadovai, mokytojai, svečiai, tėvai. Gražiais padėkos žodžiais jauni specialistai kalba apie mokyklą, mokytojus, draugus ir ,be abejo, dėkoja savo grupių vadovams.

Absolventų išlydėtuvės – tai mokyklos misijos įprasminimas, jos įgyvendinimas.