Start up your future

Start up your future

2018 m. balandžio 8-14 dienomis 14 mūsų mokyklos mokinių kartu su neformaliojo švietimo organizatore Janina Veličkiene ir projekto koordinatore Honorata Gavrilovskiene dalyvavo projekte „Start up your future”. Projekto veikla buvo vykdoma Lenkijoje, Europos Roskošo edukaciniame centre ECKiW OHP . Pagrindinis projekto tikslas – partnerinių šalių jaunimo, patenkančio į darbo rinką, situacijos palyginimas. Buvo atsižvelgiama į idėjas planujant karjerą pagal savo interesus, įgūdžius, asmenines savybes, gebėjimus susirasti stipriąsias puses ir būdus, kaip jas tinkamai panaudoti. Taip pat gebėjimus prisistatyti naudojant kūno kalbos elementus bei naujausių informacinių technologijų galimybių kuriant dokumentus. Įgyvendinant projektą buvo atliktos profesinių mokyklų baigiamųjų klasių mokinių apklausos, kuriomis siekiama daugiau sužinoti apie ugdymo ir profesinio gyvenimo poreikius, praktinius užsiėmimus apie savęs pateikimą, viziją, stilizaciją ir verslą. Pabaigoje dalyviai vykdė užsiėmimus baigiamųjų klasių mokiniams, kurių metu praktiškai pritaikė įgytas žinias. Projekto pagrindas – aktyvių jaunų žmonių dalyvavimas visuose projekto rengimo ir įgyvendinimo etapuose tarptautiniu veiklos aspektu, vadovaujant jų veiklai vietos bendruomenėms ir užmegzti kontaktus su jomis bei sukurti ilgalaikius ir įdomius projekto rezultatus. Galimybė veikti ir dalyvauti tarptautiniuose mainuose paskatino jaunimą pademonstruoti iniciatyvą, aktyvumą, norą pažinti kitų šalių kultūrą, mokytis užsienio kalbų, ugdytis interesus ir įsigyti naujų kompetencijų bei įgūdžių.