Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, arba VTVŽŪM – profesinio mokymo įstaiga, esanti Vilniaus rajone, Baltojoje Vokėje. Teikia pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, ikimokyklinio ugdymo ir pradinė mokykla. Mokoma dėstomosiomis lietuvių ir lenkų kalbomis. Valstybės biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, įstaigos kodas: 191142619.

Strateginiai tikslai:

 • Teikti kokybišką, šiuolaikišką ir perspektyvų, atitinkantį laikmečio reikalavimus profesinį mokymą bei vidurinį ugdymą.
 • Siekti mokinių skaičiaus padidėjimo.
 • Rengti naujas mokymo programas remiantis šiuolaikiškos darbo rinkos poreikiais.

 • Modernizuoti mokyklą, mokymo bazę, bendrabutį, atnaujinti patalpas, gerinti bei gražinti aplinką.
 • Siekti, kad mokiniai būtų parengti gyventi ir dirbti Europos sąlygomis, teikti jiems visapusišką paramą.
 • Racionaliai naudoti lėšas ir materialiuosius išteklius.
 • Tobulinti mokyklos valdymą.

Mokykla – demokratiniais principais organizuota valstybinė ugdymo įstaiga, teikianti jaunimui galimybę įsigyti šiuolaikišką profesiją ir vidurinį išsilavinimą, siekti profesinės karjeros kintančios darbo rinkos sąlygomis, ugdanti mokymosi visą gyvenimą nuostatas.

 • harmoninga su savo aplinka, regiono ir vietinės bendruomenės intelektinės, šviečiamosios ir kultūrinės veiklos židinys; teikianti šiuolaikišką, kokybišką išsilavinimą, skatinanti mokinių tolesnio mokymosi/studijų poreikį;
 • mokyklos gyvenime dalyvauja visi bendruomenės nariai;

 • mokyklos vadovai, mokytojai, darbuotojai, mokinių tėvai ir globėjai – partneriai, dalyvaujantys ugdymo procese, atviri diskusijai, kartu planuojantys perspektyvą ir įgyvendinantys ją.

Rengti paklausių profesijų specialistus šalies ūkio reikmėms tenkinti, teikti regiono jaunimui šiuolaikišką kokybišką išsilavinimą.

 • ugdyti mokinio pagrindines dvasines vertybes, atsakingą ir savarankišką asmenybę;
 • ugdyti jaunimo gebėjimus dirbti savo specialybės verslo sferose;
 • numatyti mokykloje parengtų specialistų indėlį ekonominio, socialinio, kultūrinio gyvenimo sferose ir jų asmeninio potencialo patenkinimą;
 • užtikrinti parengimą tolesnėms studijoms;
 • plėtoti suaugusiųjų mokymo paslaugų spektrą;

 • bendradarbiauti su spauda ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis;
 • ugdyti atviros visuomenės vertybes, humanistines nuostatas;
 • modernizuoti materialinę mokymo bazę;
 • diplomatiškai spręsti problemas;
 • žadinti ir puoselėti kiekvieno mokinio kūrybiškumą, atsižvelgiant į polinkius, gebėjimus ir asmens raidą, sudaryti galimybę imtis iniciatyvos ir atsakomybės.

Bendrasis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Plačiau >>

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Plačiau >>

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Plačiau >>

Išsirink specialybę!

2018 – 2019 mokslo metais mokymas vykdomas

pagal šias mokymo programas:

 • Socialinio darbuotojo padėjėjas
 • Natūralios kosmetikos gamintojas
 • Apeigų ir švenčių organizatorius
 • Kaimo turizmo organizatorius
 • Aplinkotvarkos darbuotojas
 • Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas
 • Automobilių mechanikas
 • Bepiločių priemonių (dronų) valdytojas
 • Technikos priežiūros verslo darbuotojas
 • Virėjas

Profesinis ugdymas

Kodėl mes?

 • Įsigysi šiuolaikišką, paklausią šalies ir ES darbo rinkoje specialybę
 • Vykdome įdomius tarptautinius projektus
 • Puoselėjame savo tradicijas ir kuriame naujas
 • Visi absolventai turi realią galimybę įsidarbinti
 • Įsigysi vidurinį išsilavinimą (jei esi baigęs 10 klasių)
 • Mūsų veiklos pagrindas – profesionalumas
 • Vykdomas pirminis, tęstinis ir modulinis mokymas bei pameistrystė.
Plačiau >>

Sėkmės istorijos

“Great Job”

Ex quodsi molestie deseruisse ius, vis ut fugit dicant aliquid, quas deleniti voluptaria mea no. Et ut adipiscing.

– Antonio Johnson

“Great Job”

Ex quodsi molestie deseruisse ius, vis ut fugit dicant aliquid, quas deleniti voluptaria mea no. Et ut adipiscing.

– Antonio Johnson

“Great Job”

Ex quodsi molestie deseruisse ius, vis ut fugit dicant aliquid, quas deleniti voluptaria mea no. Et ut adipiscing.

– Antonio Johnson

Daugiau istorijų

“Great Job”

Ex quodsi molestie deseruisse ius, vis ut fugit dicant aliquid, quas deleniti voluptaria mea no. Et ut adipiscing.

– Antonio Johnson

“Great Job”

Ex quodsi molestie deseruisse ius, vis ut fugit dicant aliquid, quas deleniti voluptaria mea no. Et ut adipiscing.

– Antonio Johnson

“Great Job”

Ex quodsi molestie deseruisse ius, vis ut fugit dicant aliquid, quas deleniti voluptaria mea no. Et ut adipiscing.

– Antonio Johnson

“Great Job”

Ex quodsi molestie deseruisse ius, vis ut fugit dicant aliquid, quas deleniti voluptaria mea no. Et ut adipiscing.

– Antonio Johnson

“Great Job”

Ex quodsi molestie deseruisse ius, vis ut fugit dicant aliquid, quas deleniti voluptaria mea no. Et ut adipiscing.

– Antonio Johnson

“Great Job”

Ex quodsi molestie deseruisse ius, vis ut fugit dicant aliquid, quas deleniti voluptaria mea no. Et ut adipiscing.

– Antonio Johnson

Turite klausimų?

Jei svetainėje neradote Jus dominančios informacijos, galite mums užduoti klausimus ir mes pasistengsime kuo skubiau į juos atsakyti.