Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, arba VTVŽŪM – profesinio mokymo įstaiga, esanti Vilniaus rajone, Baltojoje Vokėje. Mokykloje vykdomos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo, pirminio profesinio ir tęstinio bei neformalaus švietimo programos. Mokoma dėstomosiomis lietuvių ir lenkų kalbomis. Valstybės biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, įstaigos kodas: 191142619.

Strateginės kryptys:

 • Mokymasis.
 • Lyderystė.
 • Tarptautiškumas.
 • Partnerystė ir verslumas.

Mokyklos tikslai:

 1. Užtikrinti sėkmingą, kokybišką ir rezultatyvų ugdymo turinio įgyvendinimą;
 2. Kurti modernią sveiką ir saugią mokymo(-si) infrastruktūrą;
 3. Didinti mokyklos patrauklumą, gerinti įvaizdį.

Mokyklos prioritetas – rengti kvalifikuotus ateities specialistus

 

Biudžetinė įstaiga Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla (įmonės kodas 191142619) nuo 2019 m. sausio 1 d. keičia juridinį statusą. Pertvarkoma į viešąją įstaigą – Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla. Buveinės adresas, kodas, rekvizitai ir kiti įstaigos identifikaciniai duomenys nesikeičia. Su viešosios įstaigos Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos įstatais galima susipažinti mokyklos internetinėje svetainėje Mokyklos įstatai.

Viešas pranešimas kreditoriams dėl įstaigos dalyvavimo reorganizacijos procese

Mokyklos vizija– kūrybiškai veikianti profesinė mokykla, kurios bendruomenės mąstymas orientuotas  į naujo laikmečio iššūkius.

Profesinės mokyklos absolventui būdinga:

 • profesinis išprusimas;
 • globali pasaulėžiūra;
 • verslumas;
 • asmeninis efektyvumas ir tobulėjimas.

Mokyklos misija- rengti socialiai atsakingą profesionalą.

 • Tobulinti mokymo procesą, atsižvelgiant į Lietuvos ekonominius, socialinius ir specifinius profesinio mokymo veiksnius.
 • Didinti mokymo paslaugų efektyvumą, diegiant naujas technologijas, įgyvendinant modulinį mokymą, savarankišką mokymąsi, projektinę veiklą, skatinant verslumą ir ekonominį raštingumą.

Mokyklos vertybės:

 • etika, integralumas ir profesionalumas;
 • atsakomybė bendruomenei ir aplinkai;
 • atsakomybė mokinio/moksleivio vertybėms.

Bendrasis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Plačiau >>

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Plačiau >>

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Plačiau >>

Išsirink specialybę!

2020 – 2021 mokslo metais mokymas vykdomas pagal šias

mokymo programas:

 • Technikos priežiūros verslo darbuotojas
 • Virėjas
 • Socialinio darbuotojo padėjėjas
 • Natūralios kosmetikos gamintojas
 • Automechanikas
 • Bepiločių orlaivių valdytojas
 • Kaimo turizmo organizatorius
 • Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas
 • Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas

Profesinis ugdymas

Kodėl mes?

 • Įsigysi šiuolaikišką, paklausią šalies ir ES darbo rinkoje specialybę
 • Vykdome įdomius tarptautinius projektus
 • Puoselėjame savo tradicijas ir kuriame naujas
 • Visi absolventai turi realią galimybę įsidarbinti
 • Įsigysi vidurinį išsilavinimą (jei esi baigęs 10 klasių)
 • Mūsų veiklos pagrindas – profesionalumas
 • Vykdomas pirminis, tęstinis ir modulinis mokymas bei pameistrystė.
Plačiau >>

Turite klausimų?

Jei svetainėje neradote Jus dominančios informacijos, galite mums užduoti klausimus ir mes pasistengsime kuo skubiau į juos atsakyti.